Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Robot writes on typewriter
Foto: DALL-E

AI-genererad blogg: Hur kan AI användas inom UX Research?

Som UX Researcher är det vårt jobb att förstå användarens behov och förväntningar på en produkt eller tjänst. Detta är en avgörande faktor för att skapa en positiv användarupplevelse. Men att förstå användaren är inte alltid enkelt och kan kräva mycket tid och resurser.

Observera att: Merparten av texten är AI-genererad av ChatGPT-3 och har endast kontrollerats och kompletterats för att förstärka budskapet av den mänskliga författarens ståndpunkt där inspel görs tydligt. Samtliga illustrationer är AI-genererade av DALL-E 2.

AI har stora fördelar inom UX Research

Prompt 1: Skriv en bloggpost med mitt språkbruk om "Hur AI kan användas för att underlätta arbetet som UX Researcher" som liknar detta format [varpå jag infogade en tidigare blogg jag skrivit på mänsklig väg].

AI kan användas för att automatisera och underlätta vissa aspekter av UX Research-processen. En av de stora fördelarna med att använda AI inom UX Research är att det kan hjälpa till att analysera stora mängder data och identifiera mönster och trender som annars skulle vara svåra att upptäcka.

Här är fem områden där AI kan spela en viktig roll i att underlätta arbetet som UX Researcher:

Prompt 2: Skriva om punktlistan lite kortare, men behåll punktformatet.

  1. Automatisk dataanalys: Använd AI för att analysera stora mängder data och hitta trender och mönster.
  2. Natural Language Processing (NLP): Använd NLP för att automatisera identifiering och kategorisering av användarfeedback och recensioner.
  3. Bild- och videokänning: Använd AI för att analysera användares interaktion med produkter och identifiera problemområden och förbättringsmöjligheter.
  4. Generering av användarfeedback: Använd AI för att generera feedback baserat på tidigare interaktioner med produkter eller tjänster.
  5. Chattbotar: Använd AI för att skapa en chattbot som kan hjälpa användare att hitta information och svara på frågor. Minska belastningen på kundtjänst och ge användare snabba lösningar.

Att använda AI i UX Research-processen kan med dessa metoder hjälpa till att effektivisera arbetet och göra det enklare för UX Researchern att hitta viktiga insikter.

AI-generated image of an AI Researcher

Vilka risker finns det med att använda AI för mycket som UX Researcher?

Prompt 3: Vilka risker finns det med att använda AI för mycket som UX researcher? Och hur ska man undvika det?

Att använda AI för mycket som UX researcher kan leda till ett antal risker, inklusive:

  1. Förlust av mänsklig inblick: AI kan hjälpa till att samla in och analysera stora mängder data, men det kan inte ersätta mänsklig insikt och erfarenhet. Om man förlitar sig för mycket på AI, kan man missa värdefull inblick och förståelse som bara kan komma från mänsklig interaktion och observation.
  2. Bias och diskriminering: AI kan vara benäget att reproducera och förstärka befintliga bias och diskrimineringar i data, vilket kan leda till förvrängd eller orättvis analys och rekommendationer. Detta kan i sin tur påverka UX-designen och försämra användarupplevelsen.
  3. Felaktig tolkning av data: AI kan vara begränsat av datakällor och kan inte alltid förstå kontexten bakom användardata. Detta kan leda till felaktig tolkning av data och felaktiga slutsatser som kan skada användarupplevelsen.

Mänsklig handpåläggning och användarstudier kommer alltid behövas

För att undvika dessa risker bör man använda AI som ett komplement till mänsklig insikt och erfarenhet. Det är viktigt att förstå vad AI kan och inte kan göra och att använda det på ett lämpligt sätt. Det är också viktigt att vara medveten om bias och diskriminering i data och att vidta åtgärder för att hantera och minska dessa risker.

Slutligen är det viktigt att alltid validera AI-analys och rekommendationer med mänskliga användarstudier för att säkerställa att användarupplevelsen är så positiv som möjligt.

Johan Rindborg, Usability Researcher (with AI-generated hat) Foto: Emil Stenberg

Författarens ord: 

När jag strax efter sommaren 2022 hörde om AIn DALL-E (Bildgeneratorn) och ChatGPT (textgeneratorn) har jag slumpartat lekt med verktygen, vilket har varit underhållande men inte så produktivt. Men på sista tiden har jag försökt hitta användningsområden för AI i mitt arbete som UX Researcher. För rent ärligt tycker jag det är klurigt att veta hur jag bäst utnyttjar det proffesionellt. Så jag bad ChatGPT utbilda mig lite och det resulterade även i det här blogginlägget.

Genom de tre prompts som jag gav fick jag ChatGPT att producera en text som liknar hur jag själv skulle skrivit ett typiskt blogginlägg om hur en UX Researcher kan använda AI i sitt arbete. Jag fick korta ner bloggtexten något genom att be den sammanfatta de listade punkterna och lyfta några risker för att nyansera och få fram den slutkläm som jag ville åt.

Jag tror nämligen att AI, specifikt generativ AI, har en ofrånkomlig påverkan på hur vi arbetar och genomför våra arbetsuppgifter men att det i framtiden även kommer finnas ett behov av mänsklig handpåläggning för granskning och reflektion.

Jag lät AI skriva det här blogginlägget av två anledningar:

  1. Att påvisa (mest som ett experiment för mig själv) att en textbaserad AI snabbt kan producera text om ett specifikt område istället för att jag ska gå in och formulera mig anpassat till mitt språkbruk. (Om innehållet är korrekt, snott eller bara inspirerat av input datasetet är en helt annan diskussion som kräver en separat debatt).
  2. Att människors beteenden inte är förutsägbara och att till och med AI själv rekommenderar att användarstudier fortfarande har en plats i framtiden.

Hur använder ni AI verktyg i ert arbete? Hör gärna av er!

Johan Rindborg

Usability researcher

+46 73 053 35 49

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.