Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

AstaZero bidrar till Telias banbrytande 5G-transportkorridorer för självkörande fordon

11 oktober 2023, 20:18

Inom ramen för innovationsprogrammet NorthStar och med EU-stöd bygger Telia totalt 150 kilometer 5G-transportkorridorer längs utvalda sträckor. För första gången i Sverige kommer kontrollerade testområden, bland annat AstaZeros testmiljöer, att kunna integreras med allmänna vägar.

- Detta är ett viktigt steg för att driva på utvecklingen av ett hållbart och säkert transportsystem med automatiserade fordon. Vid AstaZero testar vi automatiserade transporter varje dag året runt. De uppkopplade systemen är en viktig del av vår testverksamhet och att ha 5G-system som används både i vår testanläggning och på allmän väg gör att vi kan skynda på utvecklingen, säger Peter Janevik, VD AstaZero.

För att accelerera 5G-innovation i industrin har Telia och Ericsson lanserat det unika programmet Northstar, där AstaZero är en av parterna, som har ett särskilt fokus på transportsystemet och utvecklingen av smarta och hållbara transportlösningar. Genom programmet och stöd från EU utvecklar Telia nu 150 km 5G-transportkorridorer på flera ställen i Sverige.

De 5G-transportkorridorer som byggs innebär att automatiserade transporter ska kunna färdas från en logistikhubb till en annan. Ett scenario i NorthStar-programmet som redan nu går att testa på AstaZero utanför Göteborg som ägs av RISE. Nu utökas möjligheten att testa detta scenario till allmänna vägar vilket innebär att fordon exempelvis ska kunna starta vid en hamn, färdas längs motorvägarna och så småningom anlända till en inhägnad lageranläggning. En sådan transport kan behöva byta typ av uppkoppling flera gånger under resan, och detta kan nu testas både i sluten miljö på AstaZero och i publik miljö på vägar.

– Vi bygger en unik 5G-infrastruktur som kommer att nå offentliga miljöer. Genom att uppgradera det befintliga 5G-nätet och koppla på NorthStars innovationsnät längs strategiskt utvalda sträckor i industritäta regioner etablerar vi transportkorridorer som möjliggör för fordon att kunna växla mellan lokala dedikerade mobilnät och det publika 5G-nätet, säger Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef för Telia företagsaffär.

I Stockholm byggs korridorer på E4 mellan Södertälje – Nyköping och Solna – Rosersberg samt E18 mellan Danderyd - Kapellskär. Göteborgsregionen ligger i framkant i sitt arbete för hållbara transportsystem och fordon. För att accelerera utvecklingen ytterligare tillsammans med regionens industri, offentliga aktörer, akademi och medborgare förläggs också transportkorridorer längs Riksväg 40 på sträckor mellan Borås och Göteborg, mer specifikt Råda – Hindås samt Hindås – Viared, i nära anslutning till AstaZero, en fullskalig testmiljö för det automatiserade transportsystemet.

 

Presskontakt:

Peter Janevik, VD AstaZero, peter.janevik@astazero.com