Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Äldres hälsa bättre med attraktivare måltider och fallträning

25 maj 2023, 07:04

Undersökning bland äldre visar att näringsrik mat, styrketräning och fallteknik förbättrar såväl balans och rörlighet som allmänt hälsotillstånd och förebygger åldersskörhet. 3D-printad mat gör måltiden mer attraktiv för personer med sväljproblem och bidrar till ökad livskvalitet.

Åldersrelaterad skörhet är ett allvarligt hot mot äldre personers självständiga liv och sociala deltagande. Orsakerna till detta är ofta undernäring och brist på motion. Man uppskattar att vårdkostnaderna för undernäring enbart i Sverige uppgår till 9 miljarder kronor per år samt att fallolyckor kostar 25 miljarder per år.

Nu visar en studie som genomförts av svenska och japanska forskare att det allmänna hälsotillståndet kan förbättras avsevärt med så enkla medel som att äta och träna tillsammans med andra. I ett interventionsprogram, som genomförts inom ramen för projektet GoIndependent, träffades grupper med äldre två gånger i veckan för att äta lunch, styrketräna samt ha fallträning tillsammans med Svenska Judoförbundet. Redan efter tio veckor hade balans, rörlighet och den allmänna uppfattningen om hälsan förbättrats.

– Vi kunde också notera att de positiva effekterna har hållit i sig även efter studien. Våra slutsatser är att små satsningar på näringsintag och fysisk träning skulle förbättra livskvalitén för äldre svenskar avsevärt samtidigt som vårdbehovet och därmed kostnaderna för samhället minskar, säger projektledaren Mats Stading, forskare på RISE.

image received via email

Ett bakomliggande problem till undernäring hos äldre, även kallad åldersanorexi, kan vara sväljningsstörningar. Projektet har hittat en lösning på problemet genom att utveckla 3D-printad mat som efterliknar utseendet på vanlig mat men är mjuk till konsistensen.

– Det viktiga är äldre äter tillräckligt, även de som har svårt att svälja. En attraktivare måltid bidrar till det och leder i förlängningen till bättre hälsa och ökad livskvalitet, menar Mats Stading.

image received via email

Kontakt: Mats Stading, RISE, mats.stading@ri.se

Fakta om GoIndependent

Svensk-japanskt projekt 2017–2023 som koordineras av RISE och involverar akademi, institut och företag. Målet är att utveckla mat, processteknik och distribution som minskar ålderskörhet och därmed bibehåller oberoende och medverkan i samhället. Projektet har bland annat använt sig av en AI-baserad ljudsensor i form av ett halsband för att mäta sväljlängd hos personer med sväljningsstörningar. För mer information se projektets hemsida: goindependent.eu