Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mårten Västerdal

Projektledare

Tel +46 10 516 55 10

E-post marten.vasterdal@ri.se

Kontor Göteborg

Avdelning Byggnadsfysik och innemiljö

Mårten är utbildad statsvetare och arbetar med projekt som rör klimatanpassning, med särskilt fokus på bebyggda miljöer. Det statsvetenskapliga perspektivet handlar om att förstå och förbättra de institutionella mekanismer som styr arbetet med klimatanpassning inom offentlig sektor. Han arbetar dock även med projektledning av andra typer av klimatanpassnings- projekt. Ett särskilt kompetensområde är urban grönska, ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar. Bland annat koordinerar han ett projekt om gröna tak.