Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Maria Håkansson

Forskare

Tel +46 10 516 55 46

E-post maria.hakansson@ri.se

Ort Borås

Enhet Människa-teknik och solenergi (104103)

Maria jobbar som forskare på RISE Samhällsbyggnad, där hon leder och deltar i forskningsprojekt som undersöker samspelet mellan människa och teknik, ofta med koppling till den byggda miljön och energifrågor. Hon är intresserad av beteende och teknikanvändning i vardagen, gärna i hemmets kontext. Detta inkluderar såväl hållbara livsstilar, som nya digitala lösningar inom t ex smarta hem och Internet of Things (sakernas internet) allmänt.

Maria har lång erfarenhet av kvalitativa metoder somt ex intervjuer, samt designorienterade metoder från interaktionsdesign- och HCI-områdena. Hon disputerade 2009 i människa-datorinteraktion (HCI) vid Stockholms universitet, och forskade 2011-2017 på frågor som rör hållbarhet i relation till HCI och digitalisering, bl a vid Cornell University i USA och Chalmers Tekniska Högskola.

I nuvarande projekt så forskar Maria bl a på aktivitetsbaserade kontor och eventuella synergier/krockar mellan energimål och sociala mål på aktivitetsbaserade kontor, och hur man kan stötta kommuner i att bättre öka sin beredskap för framtida värmeböljor.

Avslutade projekt har berört samspelet mellan människa och teknik inom områden som solenergi och flexibilitetslösningar i flerbostadshus.