Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Chef Koncerncontrolling

Är du en ledare som drivs av ständiga förbättringar, en vilja att utveckla affärs- och ekonomistyrning genom att leda ett starkt team? Vill du bidra till ett proaktivt arbetssätt med starkt kund- och verksamhetsfokus? Då kan du vara personen vi söker!

Som chef koncerncontrolling ansvarar du för koncernövergripande ekonomifrågor innefattande såväl projektcontrolling som mer traditionell bolagscontrolling, framåtblickande analysarbete, riskhantering och därtill kopplad systemförvaltning.

Rollen är en del av RISE koncerngemensamma funktion Ekonomi och verksamhetsstöd vars uppdrag är att stötta kärnverksamheten genom att styra och stödja inom områdena; bolagsjuridik, ekonomi, fastighet, hållbarhet och kvalitet, inköp, IT och säkerhet. Funktionen ansvarar även för att implementera, leda och förvalta verksamheten vad gäller systemstöd och förnyade arbetssätt med målet att förenkla och förbättra för koncernen som helhet.

Om rollen
I rollen ansvarar du främst för att säkerställa en långsiktigt hög effektivitet för koncernen (inom definierade mål) genom stark kostnadskontroll, kvalitetskontroll och fokus på ständiga förbättringar. Genom att arbeta systematiskt och strukturerat bidrar du och ditt team till att koncernen har tydliga processer som optimerar och minskar affärs- och ekonomiska risker. Tjänsten innebär särskilt ansvar för processen ”Planering till utfall” på koncernnivå.

Dina viktigaste arbetsuppgifter är främst att:

  • Leda och utveckla enhetens verksamhet i enlighet med funktionens mål och uppdrag, ägarnas krav, kundernas förväntningar och lagar, avtal, policyers samt verka för en positiv utveckling för koncernen som helhet.
  • Vara en proaktiv del av organisationen och stötta ledningen för koncernen, både som bollplank och som internkonsult inom ramen för enhetens uppdrag.
  • Medverka aktivt i CFO ledningsgrupp och i styrgrupp för controllerchefer och vara engagerad i funktionen EoV:s övergripande frågor och strategier.
  • Utmana och ifrågasätta organisationen och driva förändring inom affärs- och ekonomiområdet.
  • Förklara och föra fram på ett pedagogiskt och enkelt sätt såväl finansiella/ekonomiska frågor som, KPI:er och prestationsmått.
  • Utveckla, införa och förvalta koncerngemensamma modeller, processer och metoder som utvecklar koncernens verksamhet.
  • Tillsammans med chefen för koncernredovisning säkra införande och förvaltning av koncernens processer för ekonomisk internkontroll inom respektive verksamhetsområde.
  • Sätta ramar genom att både stödja och styra för att skapa enhetlighet och ordning och reda utifrån ett koncernperspektiv.

Vem är du? 
Som chef koncerncontrolling tror vi att du är en person med ett tydligt ledarfokus, du leder ditt team i rätt riktning och säkrar att ni på ett engagerande och professionellt stöd lever upp till målbilden. Att vara chef inom RISE innebär att vara visionsdriven, ha en domänförståelse, vara resultatinriktad och modig samt samverkande och ha en tillit våra medarbetare och våra kollegor. För att lyckas i rollen tror vi även att du har hög integritet, är extremt uthållig samt har en förmåga att lyfta blicken och se helheten och utifrån den göra prioriteringar.

Du har akademisk utbildning inom ekonomi (minst civilekonom) och har du kompletterat detta med en civilingenjörsexamen så är det meriterande. För att lyckas i rollen är det viktigt med flera års erfarenhet från rollen som ledare för kvalificerade ekonomifunktioner i en större organisation. Vidare ser vi även att du har minst sju års erfarenhet från rollen som kvalificerad business controller i ledande befattning i en större organisation.

Du har även erfarenhet av ledningsgruppsarbete, projektstyrning, processarbete samt av att jobba i olika planerings- och uppföljningssystem. Har du jobbat med offentlig finansiering är det en fördel. Då RISE är inne i en stor förändringsresa som koncern så ser vi det som väldigt värdefullt om du har erfarenhet av att driva och leda förändringsarbete inom ekonomiområdet. Att du ser detta som en spännande utmaning är en förutsättning för att lyckas.

Eftersom rollen innebär en del rapportering, presentationer för såväl koncernledning som styrelse så är det av stor vikt att du har en kommunikativ förmåga. Du har en vana av att förmedla budskap både muntligen och i skrift.

Är vi rätt för varandra? 
Inom RISE gillar vi olika och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Hos oss möts passionerade problemlösare för att lösa några av världens viktigaste, och kanske roligaste, problem. Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är ett gäng engagerade kollegor och några riktigt spännande samhällsutmaningar att ta itu med. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som ger dig utvecklingsmöjligheter både professionellt och personligt. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Välkommen till hela Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner.

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Robert Casselbrant, CFO, 073-661 72 42. Sista ansökningsdag är den 3 mars 2021. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.

Våra fackliga representanter är: Lazaros Tsantaridis 010-516 62 21 och Linda Ikatti, 010-516 51 61.

Chef, ledare, koncerncontrolling, ekonomi, civilekonom, civilingenjör, Göteborg, RISE

Om jobbet

Ort

Göteborg

Anställningsform

Tillsvidareanställning

Job type

Ledarskap - chefer

Kontaktperson

Robert Casselbrant
073-661 72 42

Referensnummer

2021/67

Sista ansökningsdag

2021-03-03

Skicka in din ansökan