Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Välkommen till ICP Materials

Det internationella samarbetsprogrammet för effekter på material och kulturminnen (ICP Materials) stöder konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar genom att bidra med policyrelevant vetenskaplig information. Projektet omfattar för närvarande 16 länder, främst i Europa.

Syftet med ICP Materials är att undersöka effekter av luftföroreningar på nedsmutsning och korrosion av material och kulturarv. ICP Materials finansieras nationellt för att stödja FN:s Europeiska ekonomiska kommission (UNECE) och dess konvention om luftföroreningar. Det är ett av flera effektinriktade internationella samarbetsprogram som rapporterar till arbetsgruppen för effekter, och bidrar tillsammans med det europeiska övervaknings- och utvärderingsprogrammet med vetenskaplig information till luftkonventionens politiska process. Det övergripande syftet är att utveckla protokoll som styrinstrument för att minska luftföroreningar och motsvarande effekter i UNECE-regionen.

Johan Tidblad

Kontaktperson

Johan Tidblad

Enhetschef

+46 73 512 56 82

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.