Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Funktion ersätter produkt i en cirkulär ekonomi

Många produkter tillverkas med en bestämd livslängd, i syfte att få oss att ofta köpa nytt. Men vår livsstil måste ändras om vi ska lösa miljö- och klimatproblemen. Genom att företagen tjänar pengar på uthyrning och reparation snarare än nytillverkning kan vi i framtiden leva mer hållbart.

Ann-Charlotte Mellqvist, forskare på RISE, förklarar cirkulär ekonomi.

Är du en av de som ibland använder uttrycket ”det var bättre förr” och menar att tekniska produkter ofta går sönder alltför snabbt? Mobiltelefonen blir långsam, kylskåpet håller inte temperaturen och dammsugaren ger upp redan efter några år. Men hur är det egentligen, har företagens ambition blivit annorlunda och tillverkar de produkter som går sönder?

– Jag tror inte att företagen nödvändigtvis har andra drivkrafter jämfört med förr, eller att de egentligen vill att produkterna ska gå sönder. Däremot har vi blivit bättre på att konstruera med precision. Vi kan göra livstidsberäkningar och vi kan konstruera en produkt så att den håller ett visst antal år, förklarar Mats Williander, forskare på RISE, som arbetar med frågor inom området cirkulär ekonomi. Han nämner bland annat biltillverkning som ett exempel på att det trots allt finns ett medvetet tänk kring livslängden:

– En bil designas för att gå i 25 000 mil medan en lastbil ska kunna gå 160 000 mil, trots att det inte finns något tekniskt hinder för att även bilen ska kunna gå så långt.

Vi konsumerar för mycket

Modellen att företagens vinstintresse handlar om att vi ska konsumera så mycket som möjligt kallas för linjär ekonomi och finns inom många branscher. Förutom elektronik- och fordonsbranschen även inom både klädindustrin och inredning, för att nämna några.

– Det finns ju bland annat mode i kök. Få människor byter köksutrustning för att det går sönder utan man renoverar för att få det finare. Vi konsumerar mer än vad som är motiverat, säger Mats Williander.

Av miljö- och klimatskäl behöver vi ställa om och istället fokusera på det som kallas cirkulär ekonomi, som bland annat innebär att vi återanvänder och återvinner i större utsträckning. Den cirkulära ekonomin kommer betyda att företagen måste ändra sina affärsmodeller och drivas av annat än att tillverka nya produkter. Det kan handla om att istället hyra ut produkter och att kunden köper en tjänst. Företagen ansvarar för att den leverera en funktion istället för bara en produkt.

– Ett ytterligare motiv för företagen att ändra affärsmodell är att de skapar en relation till kunden genom den cirkulära modellen. I en linjär ekonomi slutar ofta kundkontakten efter att produkten är såld. Vill kunden köpa tillbehör eller en ny produkt är det inte säkert att han eller hon kommer tillbaka till samma affär eller företag. Men genom att hyra ut skapas det lättare en relation mellan företag och kund. Det blir därför inte lika motiverat att göra designförändringar och små inkrementella produktförändringar bara i syfte att få folk att köpa nytt. Istället kommer man att ta fram produkter som går att uppgradera, såväl tekniskt som estetiskt, säger Mats Williander.

Offentlig sektor måste ta steget

Den cirkulära ekonomin kan omfatta alla slags produkter. Allt från mikrovågsugnar och dammsugare till kläder och möbler och enligt Mats Williander bör offentlig sektor vara en pådrivande kraft för att få företagen att gå från linjär till cirkulär ekonomi.

– Konsumtionen hos den offentliga sektorn i Sverige motsvarar årligen 27 procent av BNP. Om kommunerna bestämmer sig för att köpa cirkulärt kommer omställningen att ske mycket snabbare. Jag tror inte på lagstiftning, det tar för lång tid. Jag tror att omställningen går snabbt när väl marknadskrafterna sätter igång.

Cirkulär ekonomi tar hjälp av digitaliseringen

En annan viktig parameter för den cirkulära ekonomin är digitaliseringen. Om tillverkarna ska behålla ägandet kommer de också vilja ha kontroll över produkterna för att kunna ge service och underhåll. Genom digitaliseringen är det möjligt att utrusta produkter med sensorer som ger information om hur produkterna mår och när det är dags för service.

– Tack vare digitaliseringen kommer det därför vara mycket lättare att sälja en tjänst istället för en produkt idag, jämfört med för 20 år sedan.

Den cirkulära ekonomin tillsammans med digitaliseringen gör dessutom att det kan skapas helt nya tjänster på marknaden.

– Ett exempel är att Volvo kan leverera matkassar eller paket direkt i din baklucka medan du är på jobbet. Tekniken gör att Volvo kan dela ut digitala ”nycklar” till postutdelaren, utan att du behöver ge bort din fysiska nyckel. Det skapas nya affärsvärden och nya möjligheter. Cirkulär ekonomi och digital teknik hör helt enkelt ihop, säger Mats Williander avslutningsvis.