Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Från alger till grönt flygbränsle

Från alger till grönt flygbränsle

11 december 2023, 16:20

Utvecklingen av hållbart flygbränsle är viktig för att i förlängningen minska flygets koldioxidutsläpp. Blågröna alger och solljus kan vara lösningen.

I ett gemensamt projekt har RISE, tillsammans med Uppsala universitet och Industridoktorn, undersökt hur cyanobakterier, med hjälp av koldioxid, vatten och solljus, kan framställa kolvätet isopren. Isopren kan i sin tur omvandlas till kolväten som är lika de flygbränslen som används idag.

Inom det tvååriga projektet, som finansierats av Energimyndigheten, har målet varit att jobba i riktning för att nå en framtida industriell process, genom att förbättra konceptet. Projektet har omfattat flera av stegen i kedjan från koldioxid till färdig produkt.

Även om isopren kan produceras av cyanobakterier, är mängden som bildas fortfarande mycket låg. Därför har det i projektet varit viktigt att undersöka vilka odlingsförhållanden som kan påverka produktiviteten. Hos RISE har odlingsförsök i större skala genomförts, för att se vilka odlingsförhållanden som kan öka produktiviteten. För att påskynda den ljusdrivna reaktionen, där isopren sammankopplats till längre kolkedjor, har olika katalysatorer undersökts. Hos RISE har bland annat en fotokemisk reaktor för polymerisering av isopren byggts, för att utföra tester i lite större skala.

Studien öppnar dörren för framtida process

William Siljebo, forskare vid RISE har varit delaktig i arbetet med att bygga och testa den fotokemiska reaktorn.

-Jag tycker vi lyckats bra med uppskalningen av den fotokemiska reaktorn. Vi har haft ett bra och nära samarbete med doktorander vid Uppsala Universitet för designen av reaktor och lyckats köra processen kontinuerligt. De resultat vi ser från denna studie förbättrar möjligheterna att ersätta fossila källor för flygbränsle, säger William.

Inom ramen för projektet har studier även gjorts som visat att cyanobakterien växer väl även i rökgaser. Detta sistnämnda öppnar dörren för en framtida process som tar tillvara koldioxid från industriella utsläpp. Projektet avslutades nyligen men teknologin och de fotobiologiska och fotokemiska stegen kommer fortsätta att utvecklas i EU-projektet ALFAFUELS. 

Det nya projektet startar igång i början på 2024 och kommer att koordineras av RISE. Här kommer tester i större skala ske för att nå det slutliga målet om en etablerad industriell process.

William Siljebo

William Siljebo

Senior forskare

+46 10 516 68 72

Läs mer om William

Kontakta William
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Frida Sandberg

Frida Sandberg

Forsknings och utvecklingsingenjör

+46 10 516 67 79

Läs mer om Frida

Kontakta Frida
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.