Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

En färdplan för svensk industri

Vad behöver svensk industri för att stärka sin konkurrenskraft i ett hållbart samhälle de närmaste 10-15 åren? Det är frågan som behandlas i ”Färdplan - Teknik, material och förmågor för hållbar industriell konkurrenskraft”, ett projekt drivet av RISE i samarbete med Teknikföretagen och Vinnova.

Svaret är i stor utsträckning mer digitalteknik, mer nya material, och ökad förmåga att göra något av detta. Därtill krävs även kompetensstrategi. Den digitalteknik som krävs inbegriper AI, IoT, cybersäkerhet, programvaruutveckling och digital basinfrastruktur. På materialsidan handlar det om nya metalliska material, avancerade smarta material, biobaserade material samt additiv tillverkning. Lika viktigt som teknikutveckling är förmåga att tillämpa och tillgodogöra sig affärsmöjligheterna med den nya tekniken. Centralt är förmågan till innovation och transformation hos inte bara företag, utan även offentlig sektor, institut och akademi.

Arbetet med Färdplan har omfattat ett trettiotal intervjuer och ett tiotal workshops med ledande företrädare för industrin, industriorganisationer och akademiker. Det samlade och analyserade resultatet finns under "Dokumentation" till höger, i form av en heltäckande rapport och 20-sidiga sammanfattningar på engelska och svenska. Den svenska sammanfattningen finns även som tryckt broschyr som kan rekvireras kostnadsfritt genom mail till adam.edstrom@ri.se.

Färdplan har under hösten 2021 följts upp med en Handlingsplan, även denna återfinns under Dokumentation.