Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Hur ska kemi- och processindustrin dra nytta av AI?

Hur ska kemi- och processindustrin dra nytta av AI? - lunchwebinarium

Maskininlärning och andra AI-metoder får allt större genomslag. De kompletterar och ersätter långsammare och resurskrävande simuleringsmetoder när exempelvis nya material och läkemedel ska tas fram. Vilket är nästa steg i utvecklingen?

Artificiell intelligens är vetenskapen om intelligenta maskiner och tekniken att skapa dem. I praktiken är det smarta algoritmer tillsammans med snabba datorer som hanterar stora mängder data.  

  • Vad är AI och maskininlärning? Hur kan man lösa problem med hjälp av AI?
  • Vad kan AI tillföra inom utveckling av läkemedel? Vilka möjligheter finns?
  • Hur används AI som beslutsstöd inom processindustri och bioraffinaderi?

Välkommen till ett webbinarium om hur man med hjälp av AI kan utveckla och förbättra kemi- och processindustrin. Seminariet arrangeras av RISE Research Institutes of Sweden och IVAs avdelning för Kemiteknik.

Välkommen

Michael Persson, ordförande IVAs avdelning för Kemiteknik  

Vad gör RISE?

Pia Sandvikvd, RISE

Vad är AI och vad kan det användas till?

Olof MogrenRISE, senior forskare inom maskininlärning and ansvarig för forskargruppen kring djup maskininlärning 

AI för kemi och läkemedel

Erik YlipääRISE, forskare inom djup maskininlärning för grafer och språk samt Maria BånkestadRISE, forskare och industridoktorand inom maskininlärning 

AI för processindustrin

Anders Holst, RISE, senior forskare statistisk maskininlärning och dataanalys, adjungerad professor, KTH och Anna StenemyrRISE, senior projektledare kemisk processutveckling

ModeratorCharlotta Schibbye Fredrikson, RISE, senior projektledare

Du har möjlighet att ställa frågor till de medverkande på webbinariets chat.

Onsdag 15 september 2021 12:30-14:00
15 september 2021
12:30-14:00
webinarium
14 september 2021

0:-

300
Digitalt, Seminarium,
Webbsändning
Talare
Webbsändning
Talare

Olof Mogren

Senior forskare inom maskininlärning och ansvarig för forskargruppen kring djup maskininlärning, RISE

Olof Mogren är disputerad inom datavetenskap från Chalmers tekniska högskola och forskar på grundläggande frågor inom maskininlärning samt problem inom mer tillämpad AI. Han leder idag ett flertal projekt där djup maskininlärning utvecklas och tillämpas inom miljörelaterade, medicinska och kommunikationsmässiga frågor. Inom alla dessa är privacy, rättvisa och beräkningseffektivitet centrala.

Erik Ylipää

Forskare inom djup maskininlärning för grafer och språk, RISE

Erik Ylipää forskar inom djup maskininlärning på RISE (Research Institutes of Sweden). Hans huvudsakliga forskningsområde är tillämpande av djupa neuronnät på mängd-liknande data, som text och matematiska grafer. För tillfället jobbar har med djup maskininlärning för molekyler, med tillämpningar på reaktions-prediktion och toxikologisk screening av molekyler. Han jobbar också som del av EuroCC National Competence Centre Sweden (https://enccs.se/), där han bedriver utbildning.

Maria Bånkestad

Forskare och institutsdoktorand inom maskininlärning, RISE

Maria Bånkestad forskar inom maskininlärning på RISE, samt är affilierad på Uppsala universitet. Hennes huvudsakliga forskningsområde är att tillämpa maskininlärningsmodeller på problem inom kemi och fysik. De metoder hon främst använder är probabilistiska modeller och graf-neuronnät. Innan Maria började sina doktorandstudier på RISE arbetade hon flera år inom industrin med matematisk modellering och programmering.

Anders Holst

Senior forskare statistisk maskininlärning och dataanalys, Adjungerad professor, KTH, Stockholm, RISE

Anders Holsts forskning är inriktad på statistisk maskininlärning och dataanalys, med tillämpningar inom bland annat klassificering, diagnos, prediktion, klustring, kausalitet, och avvikelsedetektion. Metoder inkluderar Bayesiansk statistik, mixtur-modeller, grafiska modeller, och informationsteori. Han har lång erfarenhet av tillämpade forskningsprojekt inom flera olika sektorer inom industri och samhälle. Anders Holst är också medlem i styrelsen för Swedish Artificial Intelligence Society.

Anna Stenemyr

Senior projektledare kemisk processutveckling , RISE

Anna Stenemyr har 21 års erfarenhet av kemisk processutveckling och uppskalning av tillverkningsprocesser. Efter forskarexamen i organisk kemi vid Stockholms universitet år 2000, började hon på AstraZeneca i Södertälje där hon under 12 år arbetade som senior forskare, gruppchef och projektledare med fokus på kemisk processutveckling och uppskalning av läkemedelsprocesser. År 2012 började Anna på nuvarande RISE AB, avdelning Kemiska processer och läkemedel.