Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ta hållbara innovationer till marknaden snabbare med effektiva tillståndsprocesser

Tillståndsprocesser är ofta komplicerade och kan ta lång tid. Inom området finns mycket att göra. Regeringen har gett RISE uppdraget att bidra till att tillståndsprocesser blir mer effektiva. Som oberoende aktör och med experter inom alla relevanta områden hjälper RISE företag och myndigheter att lösa upp knutar i tillståndsprocesser så att fler innovationer för en hållbar omställning kan göra nytta för samhället.

Med transparenta, effektiva och mer förutsägbara tillståndsprocesser kan hållbara innovationer skapa nytta i samhället snabbare. Det är viktigt att miljön fortsatt skyddas i en sådan process, samtidigt som spelplanen är tydlig för alla aktörer och att hela tillståndsprocessen inklusive samrådsprocessen är kvalitetssäkrad och förutsägbar.

Vad kan vi erbjuda?

Samrådsprocessen

RISE kan bidra med att utveckla processer och åstadkomma ett mer tidseffektivt arbete för både näringsliv och myndighetshandläggare. Genom till exempel workshops bidrar vi till att identifiera problem och lösningar för en mer effektiv samrådsprocess som också skapar förutsättningar för en smidig och effektiv tillståndsprocess. RISE har i detta avseende kompetens bland annat när det gäller relationsbyggande, systemanalys, relevanta tekniska områden, samt miljöprövningsjuridik och regelverksinnovation. Det handlar om att tillsammans hitta bättre processer, öka dialog och bygga tillit.

Beslutsunderlag

RISE kan bidra med att ta fram avancerat beslutsunderlag och vara behjälpliga med uppgifter om hur en hållbar innovation inverkar på verksamheten, hur påverkan blir på miljön och hur hållbarhetsaspekter och -mål påverkas på lokal, regional och global nivå, som underlag till den sökande verksamhetsutövaren. RISE kan ta fram och sammanställa bakgrundsfakta för att beslut ska kunna fattas på korrekta grunder.

RISE kan tillsammans med uppdragsgivare ta fram modeller för att kunna hantera och/eller tydliggöra både intresseavvägningar och målkonflikter. Tillståndsprocessen innebär ofta att olika intressen vägs mot varandra. Genom att samla, sammanställa och tydliggöra information kan bättre beslutsunderlag skapas. Om det blir tydligare för alla vilka olika intressen som finns i närheten av eller på en lokalisering kan det bli enklare att välja ”rätt” lokalisering från början och tydligheten ökar för prövningsmyndigheten som ska göra avvägningen. Det kan handla om att ta fram verktyg och stöd för systematisk hantering av målkonflikter.

Expertkunskap inom relevanta områden

RISE kan erbjuda skräddarsydda utbildningspaket till ansvariga inom industri och näringsliv, handläggare, beslutsfattare med flera både i hur tillståndsprocessen fungerar och i olika sakfrågor. RISE har även expertkunskap inom till exempel artificiell intelligens, vatten, mineralutvinning, elektrifiering, vätgas och CCS samt områden med systemperspektiv som cirkulär omställning och kompetensomställning.

Digitala verktyg

RISE kan tillsammans med uppdragsgivaren skapa digitala verktyg, som syftar till att göra tillståndsprocessen mer transparent och effektiv. Exempel är handläggarverktyg som med AI-teknologi underlättar hanteringen av ansökan, ger handläggaren stöd i hanteringen, gör en baskravcheck direkt då ansökan skickas in, eller skapa en ansökningsportal där krav och beslutssteg är tydliga och transparenta.

Oberoende expertis

RISE är en oberoende statlig aktör med experter inom både tekniska områden så som artificiell intelligens, vatten, mineralutvinning, cybersäkerhet, elektrifiering, vätgas och CCS samt områden med systemperspektiv som governance, innovationsledning, cirkulär omställning och kompetensomställning.

Vill du diskutera tillståndsprocesser med oss? Fyll formuläret så hör vi av oss.

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter
Anna Månsson

Kontaktperson

Anna Månsson

Projektledare

+46 10 516 68 14

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.