Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Mätbarhet och optimering för ökad mänsklig och social hållbarhet i städer

Boendesegregation, utanförskap och försämrad folkhälsa är utmaningar som präglar många städer idag. Dessutom finns det ett tydligt samband mellan stadsliv och en ökande psykisk ohälsa. Kortsiktiga strategier, brist på incitament och otydliga målsättningar utgör en betydande del av denna problematik. RISE besitter omfattande kunskap och erbjuder innovativa metoder för att förstå och hantera dessa utmaningar. Utifrån samhällbsbyggnadsaktörernas samtliga perspektiv skapar vi tillsammans med våra uppdragsgivare förutsättningar för ökad livskvalitet i städer och samhällen. 

Genom att introducera nya angreppssätt och kombinera de kompetenser och discipliner som krävs kan vi skapa en djupare förståelse, utforma och mäta olika lösningar som främjar ökad social hållbarhet och inkludering i städer. Allt ifrån temporära och småskaliga lösningar som kan ge snabba effekter till långsiktiga insatser som bygger kunskap och kapacitet i det platsskapande planeringsskedet samt preventivt arbete för ökat välbefinnande och livskvalitet.

Oberoende forskning skapar arena för samverkan

Vi erbjuder en fördjupad förståelse och en forskningsbaserad förankring för samhällsbyggnadsprojekt i flera skalor, från den minde platsen till hela planerade stadsdelar. I många fall är samarbete mellan olika aktörer helt avgörande för att effektivt hantera komplexa problem. Som oberoende aktör har vi förmågan och kraften att främja samarbeten som kan adressera de komplexa utmaningar som städerna står inför och med hjälp av tvärdisciplinär kompetens bidra till att skapa hållbara samhällen för framtiden.

Mätbarhet säkerställer rätt investeringar för social hållbarhet

Genom att fokusera på mätbara resultat kan vi säkerställa att ni som kund investerar i rätt åtgärder och undviker ineffektiva satsningar. Våra tjänster inkluderar exempelvis 

  • utveckling av stadskärnor för att främja goda levnadsvillkor
  • berikade livsmiljöer för välbefinnande
  • stöd för social utveckling i utsatta områden
  • samhällsekonomiska beräkningar och värderingar av insatser 
  • mätning och uppföljning av insatsernas effekter
  • tidiga och preventiva insatser för att främja folkhälsa 
  • utformning av sociala utfallskontrakt för att främja positiva resultat 
  • analys och implementeringsstöd för trygghetsskapande insatser

Vi erbjuder också inspirationsföreläsningar, utbildningar och ger även expertstöd eller så kallat second opinion-stöd vid tidigt planarbete.

Kontakta oss för att diskutera hur vi tillsammans kan skapa hållbara och inkluderande städer för framtiden.

Kontakta oss!

Har du frågor eller behöver hjälp hur du kan arbeta med mänsklig och social hållbarhet i städer? Kontakta oss via formuläret nedan, så återkommer vi till dig inom kort.

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter