Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Framtidssäkra er verksamhet och stärk konkurrenskraften

Hur ställer ni om till morgondagens behov, krav och riktlinjer? Alla branscher och verksamheter påverkas av klimatomställningen. Men att ta sig an omställningen väcker frågor; Vilken teknik ska vi satsa på? Vilken kompetens behövs? Hur kommer nya regelverk påverka? Vilka är våra nya samarbetspartners? Hur kommer vi igång?

RISE kan hjälpa er att peka ut vägen framåt och framtidssäkra er verksamhet. RISE experter analyserar era befintliga strategier, planer och affärsmodeller ur både ett tekniskt perspektiv och ur systemperspektiv. Våra experter pekar ut såväl möjligheter som risker för er verksamhet. Ni väljer själva vilka områden eller frågor som ska prioriteras i analysen samt nivån på underlaget för analysen; från en befintlig års- och hållbarhetsredovisning till separata workshops med fokus på era prioriteringar.

Erbjudande

Varje projekt är unikt där våra experter utgår från er verksamhets förutsättningar och utmaningar. Beroende på er verksamhet och de omställningar ni står inför kommer RISE välja relevanta experter med gedigen erfarenhet av att facilitera och genomföra analysprojekt enligt ett gediget och väl beprövat arbetssätt.

Vid projektslut kommer ni få en unik rapport med sammanställning av analysen av er verksamhet och risker och möjligheter samt förslag på åtgärder och/eller nya initiativ för ert företag. Leveransen består också av ett eller flera seminarier med utvalda medarbetare från er verksamhet. Seminarierna fungerar som starten för implementationen av de föreslagna åtgärderna och för att säkerställa att era medarbetare har kunskapen och verktygen för att fortsätta ert omställningsarbete internt.

Oberoende expertis

RISE är ett oberoende statligt forskningsinstitut med närmare 3000 experter inom såväl tekniska områden så som artificiell intelligens, cybersäkerhet, elektrifiering, vätgas och CCS, och områden med systemperspektiv som governance, innovationsledning, cirkulär omställning och kompetensomställning. Våra experter ger er en opartisk second opinion och förslag på nya tekniker, nya inriktningar, ny kompetens eller nya samarbetspartners som skapar bättre förutsättningar för att ta er verksamhet framåt så att ni fortsätter att vara relevanta i framtiden.

Med en bred bas i forskning och innovation, fokus på tillämpning och med ett längre perspektiv kan vi hjälpa er att ta tillvara på möjligheterna kring omställningen, öka er egen kompetens och säkerställa att er affärsmodell och er verksamhet är lönsam och konkurrenskraftig i framtiden.

Vill du veta mer? Kontakta Andreas Johansson eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Vill du diskutera hur ni kan framtidssäkra er verksamhet? Fyll i dina uppgifter här så återkommer vi.

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter