Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Digital transformation bidrar till framtidens vård och omsorg

Sveriges befolkning blir allt äldre och den demografiska utvecklingen innebär både utmaningar och möjligheter för samhället. Nya utmaningar kräver nya sätt att arbeta, och välfärdsteknik kan bidra till att personer med behov av stöd ska kunna vara självständiga, trygga, aktiva och delaktiga i samhället. Förutsättningen är då att välfärdsteknik breddinförs så fler kan få nytta av möjligheterna med nya digitala tjänster. 

På RISE samlas expertis och forskning i Center för digital transformation omsorg. Vi vägleder er kommuner när ni ska utveckla era vård- och omsorgsinsatser med digitaliseringens hjälp. RISE erbjuder ett stort nätverk bestående av andra kommuner, regioner, företag och nationella och internationella organisationer som vi samverkar med sedan tidigare.

Process digital transformation

Ett stöd genom hela införandeprocessen

RISE kan komma in som stöd genom hela införandeprocessen – från behovsanalys till etablerad tjänst och uppföljning - eller vid specifika punktinsatser där rätt kompetens eller verktyg saknas hos er.

Vi utgår från följande process och vägledning som SKR tagit fram för breddinförande av digitala tjänster.

Projekt- och förändringsledning

Som en grundbult i förändringsresan finns erfarna projektledare och förändringsledare på RISE. Projektledning handlar om att säkerställa att projektmålet nås, tex införande av en ny digital tjänst medan förändringsledning syftar till att effektmålen nås där man får med sig medarbetarna och hela organisationen att använda den nya tjänsten som det är tänkt. 

Exempel på våra expertiser inom området:

Tillsammans kan vi arbeta för att fler kommuner breddinför digitala tjänster för att uppnå önskade effektmål i verksamheten och bidra till att möta våra samhällsutmaningar.

Läs mer om implementeringsprocessens olika delar:

Behovs- och nulägesanalys

+

Identifiera

+

Specificera och planera

+

Realisera och följa upp

+

Etablerad tjänst och uppföljning

+

Kontakta oss via formuläret

Vill du diskutera möjligheter med framtidens vård och omsorg? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort.

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter

Ta del av det senaste inom e-hälsa och välfärdsteknik