Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Flygfoto av en internationell hamn med en kran som lastar containrar i en logistikverksamhet för import och export.

Virtuellt nätverk förbättrar hanteringen av risker och störningar i försörjningskedjan

Osäkerheten om ankomsttider inom sjöfarten skapar stort missnöje bland transportköparna. En lösning är ”Virtual Watch Tower Network”– ett maritimt Facebook där alla har sin egen sida. Information om störningar i leveranserna och andra viktiga händelser delas mellan de inblandade och ger varuägare större insikt i transportkedjan.

Det självorganiserade ekosystemet av transporter består av många aktörer. Inom sjöfarten finns ett fåtal stora rederier, men desto fler små. Siffran över hur många rederier som trafikerade världshaven (år 2021) uppgick till 15 200. Rederierna äger totalt 56 000 fartyg, som under året besökte fler än 5 600 hamnar.

Verkligheten ser ungefär likadan ut för andra transportslag. Komplexitet och konkurrens bidrar till en ovilja – och ovana – att dela information med varandra. Men nu ser det ut som om en förändring och ett närmande till varandra är på gång.

– Varuägarnas tålamod håller på att ta slut. De har tröttnat på att få bristande – och ibland noll – information om när deras gods förväntas anlända till slutdestinationen, säger Mikael Lind, Senior forskare på RISE och initiativtagare till Virtual Watch Tower Network-konceptet.

Förutsägbarhet ger konkurrensfördelar

I praktiken går det inte att boka en exakt tid för när ett gods ska lastas eller lossas. I många fall styrs arbetet i hamnen av principen först till kvarn. Det gör att många fartyg cirkulerar i eller utanför hamnen i väntan på att bli betjänade under lång tid. I lasten finns ofta containrar med varor som ska vidare till en slutkund.

Mikael Lind tar Stora Enso som exempel:

– De köper transporter för stora belopp varje år och har som mål att halvera sina emissioner innan 2030, jämfört med emissionsnivån de hade 2019. Det innebär att deras val av transportoperatör blir väldigt centralt och de som kan erbjuda en bättre förutsägbarhet har stora konkurrensfördelar.

Varuägarnas tålamod håller på att ta slut

Delade data ger större insikter

Tanken bakom Virtual Watch Tower, som är den vision till lösning som en större community nu kommer att samskapa, är att alla som ansluter sig går med på att dela med sig av sin data genom att skriva under en fullmakt. Alla i varuägarnas transportkorridorer får tillgång till sitt eget watch tower där information om viktiga händelser delas, till exempel ruttplanering, förseningar och beredskap i hamnen. Allt i syfte att få varuägaren, som betalar för transporterna, att lita på att de störningar som uppstår kommer att lösas av de inblandade aktörerna. Även utsläppsmängder kommer att rapporteras och följas upp.

Virtual Watch Tower Network-konceptet är en utveckling av arbetet med CDM-konceptet som RISE bedrivit i många år (se t ex PortCDM, YardCDM, StationCDM). Den gemensamma nämnaren är ökad transparens i transportkedjan med hjälp av digitalisering. Men det finns en viktig skillnad, medan CDM har byggts för att koordinera separata transportnoder (tågstationer, flygplatser respektive hamnar) är Virtual Watch Tower Network konceptet en så kallad end-to-end-lösning. Den berör samtliga aktörer som deltar i en transport oavsett transportslag.

 Pilotprojekt demonstrerar byggstenar 

RISE leder arbetet, tillsammans med sin motsvarighet i Singapore A*STAR/IHPC, med att koppla ihop parterna med varandra, men också genom att skapa arenor för innovation och demonstration av systemet.

– I det pilotprojekt vi nu driver har vi med 19 aktörer (varuägare, transportoperatörer, tjänsteleverantörer och forskningspartners) inom sjöfart, tåg och vägburna transporter. Och vi har fler på väg in. Med Virtual Watch Tower Network har vi hittat en nätverkslösning som erkänner suveräniteten hos varje aktör och det är något som upplevs som mycket meningsfullt, säger Kenneth Lind, senior forskare på RISE och projektledare för pilotprojektet.

Under Singapore Maritime Week i slutet av april 2023 visade RISE Virtual Watch Tower Network konceptet för första gången i ett offentligt sammanhang. Nästa steg blir att utveckla och demonstrera de centrala byggstenarna i konceptet under ett tvåårigt pilotprojekt baserat på finansiering från Vinnova och dess motsvarighet i Singapore, Singapore Maritime Institute.

– Jag ser enorma möjligheter med den här lösningen. Den fyller en lucka för något som en global industri ser som en utmaning. Med hjälp av digital teknik bidrar den till att skapa viktiga värden såväl organisatoriskt som för samhället i stort, avslutar Kenneth Lind. 

Virtual Watch Tower Network

Virtual Watch Tower Network (VWT) är en nätverksbaserad systemlösning som byggs, används och styrs av en gemenskap som är ansluten genom en digital middleware som länkar samman de olika gemenskapsmedlemmarnas VWT:er för att driva kollektiv intelligens och samarbete i globala nätverk för försörjningskedjor för att förbättra hanteringen av risker och störningar i försörjningskedjan.

Läs mer på www.virtualwatchtower.org

Kontaktperson

Mikael Lind

Forskare

Läs mer om Mikael

Kontakta Mikael
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kenneth Lind

Kontaktperson

Kenneth Lind

Senior Researcher

Läs mer om Kenneth

Kontakta Kenneth
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.