Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Verktyg hjälper industrin spara vatten

Nu lanseras ett nytt verktyg som hjälper svenska företag att få grepp om sin vattenanvändning och välja rätt åtgärd för vattenbesparing. Verktyget har utvecklats av experter på RISE utifrån den etablerade metoden för energikartläggning och ska stötta bolag till i sitt vatteneffektiviseringsarbete.

Klimatförändringarna utlöser de kommande åren en rad miljökriser. Extremväder kommer att bli vanligare med torka och vattenbrist som följd. Sverige är trots goda förutsättningar känsligt för återkommande torka, och vattenbrist förekommer tidvis i framför allt södra och mellersta Sverige och i kustområdena.

– Från EU signaleras hårdare regelverk och effektiviseringar förordas framför utbyggnad av infrastruktur för vatten, säger Lina Lindahl, fokusområdesledare inom hållbar vattenanvändning vid RISE. Hon ser även en ökad förväntan från konsumentsidan på att industrin använder naturresurser som vatten mer effektivt.

– Om vi hamnar i bristsituationer är det hushållen och inte företagens vatten som ska prioriteras av de kommunala bolagen. Det kan alltså finnas en stor risk att företag tvingas stänga ner på grund av vattenbrist vilket i sin tur ger stora intäktsbortfall.

Lågt prioriterat hos företag

Industrin står för två tredjedelar av Sveriges totala vattenanvändning. Senaste statistiken från SCB visar att företagens vattenförbrukningen ligger kvar på samma höga nivå som vid förra mätningen 2015. Användningen har endast minskat marginellt sedan 1985.

– Generellt har vatten varit en lågt prioriterad fråga hos företagen och det låga priset på vatten har inte stimulerat till effektivare vattenanvändning. Men om man förstår vilka indirekta kostnader som hög vattenanvändning ger i ökade energikostnader och utmaningar nedström för att rena det utspädda vattnet, ja då skulle det se annorlunda ut, säger Lina Lindahl.

Vill du diskutera hur du kan minska din vattenanvändning med våra experter? Fyll i formuläret.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter

Om vi hamnar i bristsituationer är det inte vatten till företagen som prioriteras

Mängder av parametrar att ta hänsyn till

Hennes kollega på RISE, Andrew Simons, specialiserad på vattenanvändning i industriella processer, leder arbetet med att utveckla verktyget för vattenkartläggning. Tanken är att det ska kunna användas på liknande sätt för vatten som den modell som finns för energikartläggning.

För att effektivisera vattenanvändningen handlar det inledningsvis om att sätta sig in i och kartlägga hur den egna vattenanvändningen ser ut. Hur går flödena? Vilken vattenkvalitet används? Stämmer användningen med behoven, eller finns det potential för förbättringar? Det kan till exempel finnas potential för att använda annat vatten än dricksvatten i en process.

– Svårigheten med att kartlägga vatten och optimera användningen är att hantera den mängd med kvalitetsparametrar som finns att ta hänsyn till. För vatten i en energikartläggning finns bara parametern temperatur. Som kan vara hög eller låg. Med vatten följer en mängd olika kvalitetsparametrar, som pH-värde, organiska ämnen, metallrester, bakteriehalt och andra typer processberoende föroreningar, säger Andrew Simons.

– Du kanske har ett avloppsreningsverk som är på väg att nå sin kapacitet. Om du är duktig på att spara och återcirkulera så kanske du slipper en investeringskostnad för att bygga ut.

- Andra incitament för att genomföra en kartläggning kan vara att du fått avslag på utökat vattenuttag. Eller att du vill minska mängden avloppsvatten eller cirkulera smartare för att slippa värma, kyla och pumpa vatten, säger Lina Lindahl.

Vattenkartläggning kommer att erbjudas som en tjänst för att i nära samarbete med kund genomföra systematiskt arbete för vattenbesparing. I arbetet involveras även RISE experter med branschspecifik processkunskap, samt experter inom vatten- och materialsäkerhet, detta för att kunden tryggt ska kunna implementera föreslagna åtgärder.

Kommunernas vattenförsörjningsplaner

I Sverige är det kommunerna som ansvarar för vattenförsörjningen. Både för daglig drift och kris. Läs mer om RISE erbjudande kring vattenförsörjning till kommuner.

Så här ser metoden ut för vattenkartläggning

1: I samtal med kund skapas samsyn kring projektet.

2: Insamling av mätdata och uppgifter om de processer, flöden och system där vatten i olika former används, även framtida. Genomgång av miljötillstånd och övriga lagkrav. Kostnader för vatten, VA och kringkostnader för dessa summeras.

3. Vattenkvalitetsbedömning. Vattnets kvalitet genom hela verksamheten bestäms. Både vilka kvalitetskrav som olika process har och vilken kvalitet som vattnet håller. Denna kartläggning är central för att kunna analysera och ge åtgärdsförslag.

3: Platsbesök på anläggningen. Tillfälle att få en uppfattning om dagliga driften och förståelse för processen. 

4: Analys av hur vattnet nyttjas i olika processer, hur mycket nytt färskvatten som används och hur mycket vatten som återanvänds.

5: Slutrapport med summering av verksamhetens vattenanvändning och hur den fördelas inom verksamheten. Rapporten innehåller också förslag på åtgärder med ekonomiska kalkyler.

Lina Lindahl

Kontaktperson

Lina Lindahl

Forskare

+46 10 516 56 86

Läs mer om Lina

Kontakta Lina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Andrew Simons

Kontaktperson

Andrew Simons

Forskare

+46 10 228 44 07

Läs mer om Andrew

Kontakta Andrew
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.