Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Klimatkammare och testanläggning i Borås för att testa bland annat luftvärmepumpar.Labb

Världsledande kunskapscenter för värmepumpar

RISE är sedan 2004 värd för Heat Pump Centre, ett programkontor för IEAs internationella samarbetsprogram för värmepumpande tekniker med 20 medlemsländer från tre världsdelar. Utöver att initiera och facilitera internationella forskningssamarbetet och konferenser inom IEA ska Heat Pump Centre sprida oberoende kunskap och information om värmepumpande teknik och kommunicera med olika nyckelaktörer för energiomställningen.

Hållbar energi för alla lyder det sjunde av de globala målen i Agenda 2030. Detta till trots vilar energiförsörjningen i stora delar av världen fortfarande på fossila lösningar. Det är med andra ord hög tid att ställa om. IEA har tagit fram en färdplan för nollutsläpp till 2050, där en övergång till uppvärmning med värmepumpar på de ställen i världen där uppvärmning fortfarande till stor del sker med gas, olja och kol är en central del. Antalet installerade värmepumpar kommer att behöva tiodubblas och spela en nyckelroll i energiomställningen. RISE har som värd för Heat Pump Centre bidragit till både analyser och utveckling av vissa av de tekniker färdplanen baseras på.  

Heat Pump Centre leds av Caroline Haglund Stignor, senior forskare och ledare för fokusområdet energieffektivitet inom division Samhällsbyggnad och hennes kollega Monica Axell, forsknings- och affärsutvecklare hos RISE. Till detta finns det ett team knutet bestående av forskare, kommunikatör och programkoordinator.

– En stor del av det dagliga arbetet handlar om att sprida uppdaterad information om värmepumpsteknik och möjligheter tekniken erbjuder. Det kan till exempel vara nya forskningsrön, resultat från demonstrationsprojekt eller någon form av marknadsutveckling som policyskapare eller våra intressenter i industrin och forskningsvärlden behöver känna till, säger Caroline Haglund Stignor.

Vår roll är att vara en länk mellan forskning, industri, marknad och politik

Långvarigt stöd till industrin

I Sverige har i stort sett all oljeuppvärmning fasats ut under de senaste två decennierna, till stor del med hjälp av värmepumpar. Något som möjliggjordes genom att industrin i Sverige, med stöd från policy och forskningssatsningar, skapade den första mogna värmepumpmarknaden i världen. Att RISE och Sverige lyckades landa värdskapet för Heat Pump Center har på många sätt bidragit till denna utveckling. Nu finns goda möjligheter för den svenska industrin att öka sin export av denna miljöteknik.

– RISE har stöttat den svenska industrin under lång tid. Vi hade det första laboratoriet som var ackrediterat för värmepumpsprovning i Europa och har sedan dess arbetat mycket med både med forskning, tester och informationsspridning som bidragit till att tekniken har utvecklats och blivit robust och konkurrenskraftig, berättar Caroline Haglund Stignor.

Det leder till värdefull kunskap när Heat Pump Centre facilitierar internationella forskningsprojekt. Varje år startas cirka tre nya globala samarbetsprojekt och forskningen har varit starkt bidragande till att värmepumpstekniken idag är så effektiv och pålitlig. Projekten har också medfört att Caroline Haglund Stignor och hennes kollegor byggt upp ett omfattande internationellt nätverk inom bransch och myndigheter runt om i världen.

– Det har gett kontakter som vi kunnat förmedla till svensk industri på olika vis. Det kan handla om att bidra till att svenska företag deltar i internationella forskningsprojekt eller hjälpa dem med information om vad som krävs för att ta sig ut på en europeisk marknad, säger Caroline Haglund Stignor.

Nettonollutsläpp är målet

Ett av de senaste projekten som det internationella samarbetsprogrammet startat via Heat Pump Centre handlar om att utveckla tekniker som gör det möjligt att med värmepumpar tillgodose industriers värmebehov vid högre temperaturer än vad som är möjligt idag, för att på så sätt kunna spara energi och fasa ut fossila bränslen. Ett annat undersöker hur värmepumpande teknik kan erbjuda flexibilitet i framtidens energisystem, för att på så sätt öka andelen förnybar energi. Men för programmet och Heat Pump Centre är forskningen bara en av delarna för att nå målet om nettonollutsläpp.

– Vi jobbar med forskning, men också utveckling, demonstration och att stötta att tekniken kommer ut på marknaden. Vår roll är att vara en länk mellan forskning, industri, marknad och politik, förklarar Caroline Haglund Stignor, och fortsätter:

– Men lika viktigt är att utifrån vår expertis kommunicera med de aktörer inom industrin, akademin, myndigheter eller i politiken som berörs av de här frågorna. På vår hemsida och sociala medier finns alltid information om den senaste forskningen, expertis och analyser samt sammanfattningar av relevanta publikationer som riktar sig till de som tar fram olika former av styrmedel. På så vis är vår kunskap alltid tillgänglig för dem som behöver den, avslutar Caroline Haglund Stignor.

Caroline Haglund Stignor

Kontaktperson

Caroline Haglund Stignor

Förstärkningsområdesledare Robust och Flexibelt Energisystem,Senior forskare

+46 70 518 55 45

Läs mer om Caroline

Kontakta Caroline
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.