Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Varför bygger vi inte fler höghus i trä?

Att bygga i trä är bra ur klimatsynpunkt. Förutom att det är en naturlig resurs där framställningen av virke från skogens träd inte kräver så mycket energi, så binder den växande skogen våra utsläpp av koldioxid. Men medan antalet småhus och flerbostadshus som byggs i trä ökar byggs få höghus i trä. RISE har undersökt vad det beror på, och vad som krävs för att fler höga hus i trä ska bli verklighet.

Mjöstornet i Brumunddal i Norge är världens högsta trähus med sina 18 våningar och 85 meter.

Hållbarhetsfrågor har blivit en allt viktigare fråga inom byggbranschen. En stor del av fokus har legat på att hitta smarta lösningar för hur den färdiga byggnaden förbrukar energi för värme och kyla, och nu börjar även intresse för material och energiåtgången under byggskedet få större betydelse. Det är ingen hemlighet att trä är ett hållbart material. När skogen avverkas och blir till brädor, balkar och annat konstruktionsvirke lagras nämligen utsläppen i de trähus som byggs och sen kan skogsägaren plantera nya träd som tar upp nya utsläpp och så fortsätter det.

De senaste åren har trähusbyggande ökat enligt statistik från trä- och möbelindustriförbundet, men då handlar det ofta om flerbostadshus med upp till fyra-fem våningar. Högre hus i trä är fortfarande relativt ovanligt. 

En problemlösningsresa för att göra något som ingen tidigare gjort

Så varför finns det inte fler höga hus i trä egentligen? Svaret är just det, när ingen tidigare byggt högt i trä så saknas erfarenhet och detaljerade rekommendationer för hur man gör. Att vara den som då sätter igång att bygga blir något av ett hästjobb. 

Marie Johansson, senior forskare på RISE, vill råda bot på det. Nyligen avslutades ett projekt där RISE tillsammans med flera aktörer från branschen, universitet, arkitekter, konsulter och byggsystemleverantörer, undersökte vad som krävs för att bygga höga hus i trä och vilka utmaningarna är.

– Eftersom man aldrig har gjort det förut så blir det många nya frågor som man tidigare inte har behövt fundera över tidigare. Därför drog vi igång det här projektet, säger hon. 

I arbetet fick deltagarna planera för byggandet av två 22 våningshus i trä. Projektet visade att det är främst två problem som måste lösas när man ska bygga högt i trä. 

– Ett är att byggnaden blir så lätt att det kan svaja lite, åtminstone beräkningsmässigt högst upp. Det har varit en av de tekniskt svåra sakerna och den andra är brand. Hur mycket brandskydd måste man ha och hur kontrollräknar man det enligt den byggnorm vi har i Sverige idag? säger hon. 

Flera aspekter att ta hänsyn till

Alar Just, senior forskare på RISE som deltog i projektet och som är expert på brand och motstånd i träkonstruktioner, menar att träet helst ska blandas med andra byggmaterial för att stå emot brand bättre och de öppna träytorna ska vara så få som möjligt. 

– Arkitekter gillar ofta att trä syns, men det kan leda till att brand sprids snabbt. Samma med fasaden, det är viktigt att det inte är trä från botten till toppen utan blandas upp med obrännbara material. Och sprinklers är alltid bra att ha, även för betonghus, det räddar liv, säger han. 

Han har också undersökt hur de vanligaste bärande träkonstruktioner beter sig vid brand, korslimmat trä (KL-trä), och limträ. 

– Limträ är lite säkrare. Det blir nästan alltid en självslockning när det börjar brinna men med KL-trä brinner det kraftigare och konstruktionen bidrar mer till branden, säger han. 

Men även om brandskyddet är en stor utmaning när man ska bygga högt i trä är det inget som hindrar byggandet. 

– Det går att bygga brandsäkert i trä, men vi måste tänka igenom säkra lösningar där vi skyddar mot alla möjliga scenarion som kan inträffa, säger han. 

Han menar också att det inte bara är en fråga för aktörerna på byggsidan utan också något som räddningstjänsterna i landet och myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, måste ta ansvar för. 

– Ska vi bygga fler höga hus i trä så måste också brandmännen vara redo att släcka bränder i höga trähus. Släckningsprocessen är kanske inte samma som för höga betonghus, så den delen måste också utvecklas, säger han. 

Dagens teknik öppnar upp för framtida hybridkonstruktioner

Nu ska projektets slutsatser sammanställas i en handbok för arkitekter och konstruktörer. 

– Så de vet hur man ska dimensionera höga hus i trä, säger Marie Johansson. 

Men hur högt är det möjligt att bygga i trä? 

– Med dagens teknik går det att bygga 20 våningar men ska du upp högre så kommer det kräva mer utveckling, säger Marie Johansson. 

Hon öppnar också upp för en framtid där det inte längre bara handlar om att bygga i trä, betong eller stål utan där materialen blandas mer. 

–  En framtida möjlighet är ju att kombinera materialen i hybridkonstruktioner, det är mer optimalt på många sätt. Materialen är ju bra på olika saker; vissa delar av en byggnad är ju väldigt bra att bygga i betong och vissa i trä, säger hon, säger hon. 

Profile image

Marie Johansson

Senior forskare

+46 10 516 62 51
marie.johansson@ri.se

Läs mer om Marie