Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Pia Sandvik, vd RISE

Tillsammans för en hållbar omställning

När samhället utsätts för kriser som pandemier, klimatförändringar och geopolitiska spänningar växer behovet av samverkan, en samverkan för att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Behovet av RISE har aldrig varit större än nu. RISE vd Pia Sandvik berättar.

Hur skulle du sammanfatta det gångna året?

– Ett händelserikt år där vi anpassat oss till nya arbetssätt och utvecklat erbjudanden för att stödja svenskt näringsliv och offentlig sektor under de nya förhållanden som pandemin medfört. Vi kan konstatera att behovet av en grön och digital omställning för hållbarhet och konkurrenskraft är brådskande. Och att RISE har en viktig roll i detta.

Under året har vi genomfört effektiviserande åtgärder som stärker RISE egen förmåga att möta utmaningar och vara den drivande aktör som omställningen kräver. Jag är därför särskilt stolt att dessa aktiviteter burit frukt och att vi från ett tufft läge pandemiåret 2020 med ett historiskt negativt resultat lyckats vända verksamheten till att nu kunna presentera ett positivt rörelseresultat om 22 miljoner kronor.

När vi nu gått in i 2022 är det i skuggan av Rysslands invasion i Ukraina, en händelse som givetvis berör oss på RISE. Vi har därför beslutat att omgående avbryta alla pågående samarbeten med ryska och belarusiska kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Resiliens och försörjningsberedskap är ord som aktualiseras allt mer. Hur kan RISE bidra?

– RISE har de senaste åren investerat i att utveckla vår förmåga att utgöra ett stöd för samhällets och näringslivets förmåga att hantera kriser, bland annat genom det strategiska förstärkningsområdet Samhällssäkerhet och resiliens. Genom långsiktig kunskapsuppbyggnad inom områden som är av relevans för det svenska totalförsvaret vill vi säkerställa att vår tekniska expertis, våra test- och demomiljöer samt branschnätverk i industrin kan utgöra ett stöd för Sveriges försörjningsberedskap och totalförsvar. Under ledning av MSB och tillsammans med Försvarsmakten, ABB, AB Volvo, SAAB samt Mölnlycke Health Care deltar RISE i en förstudie om en modell för flexibel produktion som syftar till att stärka svensk försörjningsberedskap.

Under 2021 kunde vi notera hur kriser gav upphov till att RISE expertis efterfrågades för att analysera allt ifrån innovations- och produktionskapacitet för vaccin och biologiska läkemedel till strategi för halvledarindustrin. Bristen på halvledare 2021 tvingade svensk tillverkningsindustri till produktionsstopp.

RISE har en unik position för att accelerera utvecklingen inom cybersäkerhet

RISE har skapat ett Centrum för cybersäkerhet. Vad är syftet med det?

– Vi behöver stärka förmågan att skydda svenskt näringsliv och samhälle. Under senare tid har vi sett en global ökning av attacker mot både kritisk infrastruktur som industri, myndigheter och individer. Digitaliseringen är på många sätt en möjliggörare för hållbar omställning, men den ökar också risken för intrång i form av cyberattacker. Med Centrum för cybersäkerhet vill vi stärka den tillämpade forskningen och utveckla kompetensen inom cybersäkerhet i Sverige. Både industri och offentlig sektor är i behov av en neutral partner som stöttar forskning, innovation, testning, nätverkande och marknadsutveckling, med ett europeiskt och internationellt perspektiv. En viktig tillgång är också den nya testbädden Cyber Range där vi kan simulera storskaliga cyberattacker.

Med anledning av det ökande hotet mot samhället öppnar vi nu testbädden för utvalda aktörer som statliga bolag och myndigheter. Bland annat kommer vi erbjuda en ’crash-course’ i cybersäkerhet till dessa aktörer.

Under året tillkom fler nya testbäddar. Kan du berätta om dem?

– Att skala upp och testa ny teknik är avgörande för att industrin ska kunna ställa om. I april öppnade AstaZero världens längsta inomhusbana för provning av aktiva säkerhetssystem och självkörande teknologier för alla typer av fordon. Ytterligare en viktig milstolpe för fordonsindustrins omställningsarbete passerades när första delen av bygget av SEEL (Swedish Electric Transport Laboratory) påbörjades. SEEL kommer stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft och bidra till att Sverige fortsätter att ligga i framkant när det gäller innovation inom transportsektorn.

På materialsidan har vi etablerat en unik anläggning för att framställa hållbara kompositer. Den kommer tillsammans med våra investeringar i testbäddar för bioraffinaderi att snabba på utvecklingen av morgondagens hållbara produkter och bidra till förnyelse av svensk industri. Under hösten invigde vi dessutom ett applikationscenter för additiv tillverkning som ett stöd till industrins omställning till hållbar produktion.

Hur ska RISE fortsatt stärka omställningen i näringsliv och samhälle?

– I takt med att nya teknologier växer fram och nya samhällsutmaningar uppstår kan kompetenser och erbjudanden som är viktiga för näringslivet och den offentliga sektorn idag snabbt bli inaktuella. Vi omprövar därför våra satsningar kontinuerligt och försöker förutse näringslivets framtida behov. Till exempel ser vi en ökande betydelse av effektiva tillståndsprocesser för att Sverige ska kunna nå klimatmålen. Här har vi med vår breda och djupa kompetens en viktig roll att fylla och gör nu strategiska satsningar. Vi ser också till att etablera strategiska samarbeten för att främja kompetensutveckling inom viktiga områden.

Viktigast av allt för att vi ska lyckas med vårt viktiga uppdrag är den höga kompetens och det stora engagemang som finns hos våra nästan 3 000 medarbetare. Jag vill rikta ett stort tack till dem och alla våra kunder och partners som arbetar tillsammans med att skapa nya lösningar för en hållbar framtid.

Pia Sandvik, vd RISE

Pia Sandvik

Kontaktperson

Pia Sandvik

CEO

+46 10 516 62 81

Läs mer om Pia

Kontakta Pia
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.