Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Tillgång till framtidens teknik – en konkurrensfråga för svensk industri

Vilka teknologier kommer att vara kritiska för svensk industri att installera och skaffa sig kompetens inom de kommande decennierna? Det ska RISE svara på genom att tillsammans med industrin ta fram en färdplan för nya teknologier. Innan året är slut ska färdplanen vara klar.

– Vi ska ta fram en vision om hur industrin jobbar i framtiden och vilka teknologier som behöver utvecklas för att vi ska nå dit, säger Stig Larsson, som projektleder arbetet tillsammans med Ulrika Harlin.

Uppdraget kommer från Teknikföretagen och Vinnova. En rad industriföretag har knutits till projektets referensgrupp, bland andra ABB, AB Volvo, Ericsson, Scania och Volvo Cars. Under våren 2019 genomfördes ett antal workshops i syfte att kartlägga industrins behov, sedan fick en styrgrupp med stark representation från av industrin i uppdrag att prioritera vilka teknologier färdplanen ska fokusera på. Det handlar bland annat om 5G, AI, humanoida robotar, digitala tvillingar och nya multifunktionella material.

Utifrån industrins vision och framtidsscenarier ska färdplanen peka ut vilka teknologier som är kritiska, vilken grundforskning och tillämpad forskning som behövs, vilka teknologier företagen behöver installera och vilken kompetens de behöver rekrytera.

– Ett exempel är den utmaning som industrin står inför när det gäller behovet av underhållstekniker. Behovet av underhållstekniker kommer öka de kommande åren i takt med att maskinerna blir allt mer avancerade, men det utbildas alldeles för få. Genom att använda maskininlärning och artificiell intelligens kommer man att kunna förutse när och hur en maskin kommer att gå sönder, då är förhoppningen att man kan klara underhållet med ett mindre antal underhållstekniker, säger Stig Larsson.

Projektet lägger även grunden för en gemensam färdplansprocess, identifierar nya och effektiva former för kunskapsspridning mellan företag samt mellan företag och akademi samt utvecklar befintliga plattformar för att underlätta samarbeten mellan storföretag, små och medelstora företag och startupföretag.

Under arbetet kommer projektet att dokumentera sitt arbetssätt för att svensk industri, efter projektets slut, ska kunna jobba vidare med färdplanen så att den hålls aktuell.

– Projektet om framtidens teknik är verkligen vältajmat. Industrin tar nu klivet över till det man kallar den 4:e industriella revolutionen, där nya teknologier ställer invanda processer på ända. I det läget blir kunskap om denna teknikutveckling avgörande för svensk konkurrenskraft, säger Klas Wåhlberg, Vd på Teknikföretagen.