Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Textilindustrin går mot att bli cirkulär

Vi köper i snitt 13 kilo textilier per person per år. Samtidigt slänger vi 8 kilo. RISE genomför flera forskningsprojekt kring hur textilindustrin ska bli mer cirkulär. Två av dessa rör RFID-taggning av kläder och andra textilier där taggningen skapar förutsättningar för att på ett effektivt sätt återvinna produkterna rätt.

Ett tjugotal aktörer inom textilindustrin har gått samman för att tillsammans med RISE finna en global standard för RFID-taggning.

– Det är tydligt att man i olika delar av världen har kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete men vi ser att aktörer från helt skilda delar av industrin är intresserade av att finna standardiserade spelregler som ska gälla globalt, berättar Lisa Schwarz Bour, forskare och områdesansvarig materialåtervinning på RISE.

Fokus på effektivisering

Att sortera textilier som kommer in för återvinning är en manuell process som tar mycket tid och kostar mycket pengar. För att effektivisera arbetet fokuserar RISE nu på två olika projekt. Det ena är att ta fram tekniken för själva taggen som ska inkorporeras i plagget eller den textila artikeln. Det kan vara i till exempel en fåll. Redan idag taggar aktörer plagg men dessa hänger likt en prislapp i butik och tas sedan bort när plagget ska användas.

– För att taggningen ska vara till hjälp för hållbarhetsarbetet behöver taggen följa med plagget från start till endof-life, berättar Lisa Schwarz Bour. Man vill veta mer än basala data så som storlek och färg. Det kan handla om materialkomposition, kemikalieprofil och konstruktion. Vår forskning rör framför allt hur taggen ska klara av allt den är med om under plaggets livslängd så som tvätt, torktumling, kyla och värme.

Ett standardiserat informationssystem

RISEs andra forskningsprojektet som rör RFID-taggning i textilindustrin gäller själva informationssystemet bakom taggningen.

– Taggen behöver vara passiv vilket betyder att den inte inkluderar någon strömkälla. När taggen kommer i närheten av en läsare skickas tillräcklig energi för att den ska kunna avläsas för att ge information om produkten, berättar Lisa Schwarz Bour.

En gemensam RFID standardisering för textilindustrin kan snart bli verklighet.

– Jag tror att det kan handla om ett par år bort, säger Ulf Haraldsson, affärsområdeschef på SIS, Swedish Standards Institute, som driver och samordnar standardisering i Sverige.  En viktig och kritisk del är dock att de aktörer som är med och arbetar fram standardförslaget måste vara överens om hur mycket information som bolagen ska dela och för vilka informationen ska vara tillgänglig. Jag tror att RFID skulle bidra till stora och många förändringar i hela livscykeln och är en viktig startpunkt för en mer hållbar textilindustri.

RFID

RFID står för Radio Frequency Identification och används i dag till exempel i vanliga streckkoder. En RFID-tag kan bära en stor mängd data och läses av genom att den befinner sig nära en läsare, vilket innebär att den kan vara placerad mitt i plagget och täckt av tyg. RFID-teknik är en tänkbar lösning när det gäller spårbarhet och transparens, som kan möjliggöra effektivare sortering och återvinning av textilier.

Profile image

Lisa Schwarz Bour

Enhetschef

+46 10 228 48 07
lisa.bour@ri.se

Läs mer om Lisa