Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Testbädd säkerställer hållfastheten hos ny teknik

Att veta när en bult brister innan den faktiskt gör det. Att ha kunskap om hur många kilos tryck en konstruktion tål innan den kollapsar eller veta hur mycket snölast en solpanel klarar. RISE testbädd Komponenters hållfasthet hjälper till att säkerställa något av det mest grundläggande i en konstruktion: att den faktiskt håller när det gäller.
– Mycket att vår kompetens handlar om att säkerställa att kunden får det de är ute efter i verkligheten. Inte bara vad de frågar efter, säger Daniel Vennetti, enhetschef på RISE.

Hur många års guppande i vågorna tål ert kommande vågkraftverk? Hur många sekundmeter kan det blåsa innan er solpanel blåser av taket? Och uppfyller er stege gällande regler avseende utformning och hållfasthet?

När det kommer till hållfasthet – oavsett om det handlar om en bult, en hel väggkonstruktion eller sprickor i ett berg – är RISE testbädd en oumbärlig kunskapsbank för att skapa trygghet i projektet. Med hjärtat i testbädden – ett kraftfullt labb på 60 gånger 24 meter och en tung maskinpark med avancerad mätutrustning – kan RISE utföra provningar med väldigt få begränsningar. Bland annat har man här i Borås en stor provningsmaskin som kan trycka med upp till 2 000 ton och dra med 500 ton.

– Labbet är inte begränsat till ett visst område eller bransch, utan vi kan köra väldigt olika områden. Vi kan ta saker till deras yttersta gräns för vad de klarar av. Och det spelar ingen roll vad som ska testas. Vi kan göra mekaniska tester oavsett område, säger enhetschefen Daniel Vennetti, som med 13 år på RISE och före detta projektledare i labbet har djup kunskap om alla testbäddens delar.

Fasta och temporära provningsutrustningar

Här finns bland annat sju fasta provningsutrustningar, några temporära utrustningar, ett centralt pumpsystem som servar servohydrauliska utrustningar och två traverser. Labbet har också ett spänngolv, ett 0,8 meter tjockt armerat betonggolv, på 40 x19 meter där RISE har möjlighet att bygga upp riggar som kan spännas fast i golvet – som ett stort Meccano. Där kan stora konstruktioner byggas upp som sedan kan testas med cylindrar som drar och pressar konstruktionerna.

– Vi kan till exempel bygga upp en ställning på åtta meter som vi sedan gör ett fullskaleprov på. Då trycker vi och drar i den tills något går sönder. Vi har både höjden och kapaciteten i labbet.

Att se till att kunder får rätt underlag för att kunna få sina produkter certifierade är en del av kärnverksamheten för RISE testbädd. Men bland uppdragen finns annars egentligen inga typiska projekt, konstaterar Daniel Vennetti. De kan handla om att testa hur mycket last ett väggelement klarar som ska ge bättre isolering vid renovering av äldre bostäder. Eller att testa hållfasthet för produkter inom förnybar energi. Andra gånger utför RISE rena utmattningsprovningar.

– All ny teknik måste egentligen säkerställas så att man vet att den håller i längden. Det är där vi kommer in i bilden.

All ny teknik måste egentligen säkerställas så att man vet att den håller i längden

Tester i fält

Även om mycket av testbäddens provningar sker just på labbet gör RISE också tester ute i fält. Både kontroller och hållfasthetsprovningar på plats – allt ifrån att prova bultar vid berginfästningar till att testa att flygplan kan förankras säkert på en flygplats.

Men att för att verkligen få en bild av hur en produkts hållfasthet ser ut och vad det innebär i praktiken så behöver man analysera testresultaten. Och förutom att utföra de faktiska provningarna kan RISE också ta hand om den data man tar fram.

– Många kunder kanske tror att vi bara gör själva provningsdelarna. Men eftersom vi förutom labbet också har medarbetare som jobbar med utvärderingar och beräkningar så har vi kunskap för hela kedjan. Vi kan hjälpa till att beräkna men också bidra med avancerade mätmetoder som kan ge bättre insikt i beräkningar.

Stöd i validering och kvalitetssäkring

Kunskapen i teamet gör också att RISE kan vara ett stöd även de gånger man som kund har valt att göra beräkningarna på egen hand. Här kan i stället RISE hjälpa till att validera och kvalitetssäkra beräkningarna som deras kunder har gjort.

– Det är en styrka – att vi både har de praktiska möjligheterna ute i labbet men också de teoretiska kunskaperna för att kunna ha en diskussion med de kunder som gör egna beräkningar.

I industrin ser man nu enligt Daniel Vennetti att vissa går ifrån provning i labb, eftersom man i så hög grad kan räkna på hållfasthet. Här kan RISE hjälpa till att säkerställa att de egna beräkningarna faktiskt stämmer. Då tittar Vennetti och hans kollegor på känsliga punkter i dessa och vilka parametrar som är viktiga att kontrollera att de är rätt – och vilka som är mindre viktiga.

– Många litar väldigt mycket på beräkningarna utan att ha validerat dem genom provning. Vi kan hjälpa till att både validera och kvalitetssäkra beräkningarna eftersom vi har experter inom detta område. Det är en viktig kompetens.

Just att vara ett bollplank till kunden kan många gånger vara avgörande. För även om man som beställare har både kunskap och erfarenhet kan RISE andra ögon lyfta på en sten man inte tänkt på från början. Och många kunder vet inte alltid exakt vad de är ute efter innan de har diskuterat med RISE.

– Kanske har man bilden av att konstruktionen bara ska hålla en viss last medan vi kanske lyfter en faktor som utmattning. Lasten kanske kommer och går hela tiden. Det kanske är den man egentligen måste tänka på, säger Daniel Vennetti.

Daniel Vennetti

Kontaktperson

Daniel Vennetti

Enhetschef

+46 10 516 57 83

Läs mer om Daniel

Kontakta Daniel
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.