Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Klättring

Ständigt lärande ett måste för att möta ett allt starkare förändringstryck

Digitalisering, elektrifiering, globalisering, grön omställning. Megatrenderna är inte längre ord i en powerpoint om framtidens utmaningar. De är här – och de sätter ett hårt förändringstryck på kommuner, myndigheter och företag. Lösningen ligger i en radikal strategisk kompetensförflyttning som förändrar synen på lärande. Och gör att man tar sig an kompetenshöjande insatser på ett helt nytt sätt. 

– Vi vet en hel del om hur vuxna bäst lär sig nya förmågor och kompetenser, men mycket av kompetensutvecklingen som genomförs och som finns på marknaden bygger inte på de kunskaperna. Istället utgår man fortfarande från hur skolan är uppbyggd, idéer om pedagogik och barns lärande. Då blir också effekterna av insatserna mycket små, säger Katarina Pietrzak som är forskare och strateg i frågor om livslångt lärande på RISE.  

Megatrenderna har byggt en “perfekt storm” av förändringstryck 

Hon talar om att förändringstrycket bildar en perfekt storm där behovet av livslångt lärande och innovation vuxit exponentiellt med varje megatrend. Då räcker det inte att skicka iväg anställda på fortbildning, eller mäta kompetensutveckling i genomgångna kurser. 

– Vi behöver flytta fokus från kunskapsförmedling utförd av en instruktör, till att själva lärandeprocessen. Vi talar om ett kollaborativt och kollektivt lärande, där vi ökar medarbetarnas kapacitet att ta till sig något nytt. Först då kan vi stå rustade för den förändring våra organisationer och samhällen är mitt i. 

Katarina Pietrzak konstaterar att det inte finns någon särskild modell för kompetensförflyttning som kan fungera som facit.  

Men det finns några saker som är avgörande oavsett vilken modell man använder:  

  • Att medarbetarna är motiverade att lära.  
  • Att man lär sig i trygga miljöer.  
  • Att alla är inkluderade i lärprocessen.  

Allt detta handlar i sin tur om att det finns ett ledarskap för lärande. 

– Det är ledaren för en verksamhet som måste säkerställa att det finns tid för lärande, att det finns strukturer för att dela med sig av sina kunskaper och att det informella lärandet synliggörs. Om organisationer slimmas så att medarbetare aldrig möts, eller bara några få delar av verksamheten får vara med och tänka runt hur lärandet ska organiseras, då har man i praktiken skapat en struktur som motverkar lärande och rationaliserar bort lärtillfällen. 

Lärande kommer göra samma resa i många organisationer som digitaliseringen gjort

Längtan efter att lära sig mer om de utmaningar man redan är mitt i 

När RISE är del av en verksamhets kompetensomställning möts man först ofta av glädje och förväntan. Katarina Pietrzak beskriver en längtan efter tillfällen att lära sig det som krävs för att ta sig an de utmaningar som man redan står mitt i. 

– Men sedan släcks ofta glädjen av verkligheten. Hur ska vi hinna med? Hur ska vi få plats med detta? Då handlar det om att ledarskapet måste prioritera lärandet. Se till att det får ta tid, och se till att det finns incitament för medarbetarna att utvecklas. 

Som förebilder pekar Pietrzak först på Skellefteå kommun, som är medforskare med RISE i projektet Learning by RISE. Kommunen har mer än 8 000 medarbetare och på grund av alla etableringar i elektrifieringens spår behöver den växa på ett sätt som ingen kommun tidigare har gjort. Det krävs helt nya sätt att tänka runt sådant som kompetens- och bostadsförsörjning och skolorganisation. RISE arbetar med kommunledningen, kommunledningskontoret och förskolan. 

– Ett annat exempel är familjeföretaget Gnosjö Automatsvarvning som har anställt en lärare som är ansvarig för allas lärande. Under pandemin genomförde de sammanlagt 2000 kompetenstimmar, och med det i ryggen växte de från 30 till över 60 medarbetare. Alla har idag en timmes strukturerat lärande i veckan.  

– För en del handlar det om språkutveckling, för andra kunskap om maskinteknik. Medan andra företag frågar ”hur kan lärandet få plats när vi är mitt i leverans” ser de att det inte finns något alternativ till att vara i ständigt lärande. 

Struktur för lärande ökar det informella lärandet 

När det finns väl designade lärtillfällen, så ökar också det informella lärandet. Medarbetarna går från att fundera på när man ska ha tid att lära, till att faktiskt vara i lärande. När man möts tvingar man sig själv att reflektera över vad vi lärt, och vad vi behöver lära.  

Katarina Pietrzak har förståelse för att det kan vara svårt att mäta effekten av den här typen av kompetensförflyttning, men slår fast att man inte heller vet vad någon har lärt bara genom att mäta vilka kurser som någon gått på. På RISE finns också expertis i att hitta mått för det som är kvantitativt svårmätbart. RISE arbetar också med flera olika metoder för att kunna bistå organisationer i behov av strategisk kompetensförflyttning. 

– Lärande kommer göra samma resa i många organisationer som digitaliseringen gjort. Från att vara något som lades ovanpå den ordinarie verksamheten och var en angelägenhet för en enskild enhet, är det digitala idag kärnverksamhet för alla. Lärandet är bara lite längre bak på samma resa, avslutar Katarina Pietrzak.

Samverkan kring ständigt lärande - på alla nivåer 

När RISE samverkar med en organisation om kompetensomställning förhåller man sig till frågan både strategiskt, taktiskt och operativt. Ett exempel är arbetet med Skellefteå kommun. Kommunledningen agerar för att hantera samhällsomvandlingen på strategisk nivå. Kommunledningskontoret omsätter strategierna i åtgärder, det man kan kalla taktiskt arbete. RISE arbetar också med de i verksamheten som operativt ska förverkliga åtgärderna.  

I samverkan med RISE bearbetar bland annat medarbetare i förskolan teorier om lärande, applicerar tester för att mäta effekt och går från att tänka ”det här brukar vi göra” till ”det här behöver vi göra”. I förskolans fall kan det exempelvis handla om hur man kompetensutvecklar sig på sikt, eller om språkutveckling.  

Koncept adderar kompetens om lärande till annan expertis 

Learning Lab är ett av de koncept för lärande som kommit ur arbetet med Learning by RISE och handlar om att låta just kompetensen om lärande adderas till annan expertis. Till ett Learning Lab kommer folk från alla berörda sektorer för att, tillsammans med varandra och RISEs olika forskare och experter, laborera och testa hur organisatoriskt lärande kan stärkas. Nu planeras flera Learning Lab med olika teman, där kompetensen om hur vi bäst lär oss läggs till det ämne som ska läras in. 

Katarina Pietrzak

Kontaktperson

Katarina Pietrzak

Forskare

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.