Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Stadsbyggnad – ett verktyg för social hållbarhet

Samhället brottas med många sociala utmaningar. Boendesegration, social isolering, hotade offentliga platser – komplexa problem som kan angripas på olika sätt samtidigt. RISE bidrar med kunskap och nya sätt att utforma och utvärdera offentliga platser på där temporära och småskaliga lösningar kan ge snabba effekter.

– Stadsbyggandet kan göra mycket för social hållbarhet. Påverka vilka människor vi möter, ge mer jämlika förutsättningar, underlätta vardag och arbetsliv. Potentialen är oerhört stor – och kan användas mycket bättre, säger Katarina Borg, som är projektledare på RISE inom stadsutveckling.

Hon har jobbat länge med stadsbyggnadsfrågor på kommunnivå och vet att främst många mindre kommuner saknar resurser till att driva förändring. Idéer finns – tid och möjlighet till analys är knappare resurser.

Kom längre med hjälp av forskning 

Ett projekt ihop med RISE kan därför vara ett sätt för en liten kommun att komma längre i en fråga än vad som annars skulle vara möjligt, genom att ta in aktuell forskning och ge tillgång till specialistkompetens.

– Det är ett sätt att få kraft och mod för en kommun att göra något. 

Trend att testa lösningar innan införande

Ett pågående projekt i Kristianstad – döpt till Tätorternas vardagsrum – går ut på att med flexibla, småskaliga och snabba lösningar väcka liv i fyra centrala platser i kommunen. Enligt RISE-forskaren Stefan Molnar är det en del i en större trend i stadsbyggnadsvärlden – att jobba med temporära insatser för att ta sig an utmaningar på offentliga platser eller som ett sätt att testa lösningar inför ett eventuellt permanentande. Han nämner Göteborg stads åtgärder under pandemin med hög prio på social distansering, gång- och cykelanvändning, stärkande av butiker, caféer och restauranger etc. Här deltog Stefan med kollegor med utvärderingskompetens.

– Då kunde man temporärt stänga av en bilgata och göra om till gångväg. Bredda cykelbanan. Man gjorde om parkeringsplatser till parker och vistelsemiljöer. I projektet med Kristianstad kommun finns ett liknande intresse, säger Stefan Molnar.

– Även i offentliga miljöer på mindre orter, till och med i glesbygd och i sammanhang där det inte finns resurser, kan man omvandla en plats med samma tillvägagångssätt. Man kan göra de här snabba förändringarna för att skapa mer liv och rörelse, få människor att stanna upp och stärka det lokala näringslivet.

Det är lika viktigt att kunna mäta och prognostisera sociala värden

Rätt indikatorer och mätmetoder

De båda RISE-experterna brottas en del med att hitta rätt indikatorer och mätmetoder för variabler som ofrivillig ensamhet eller inkluderande och tillgängliga grönområden. I ett projekt arbetar de med att ta fram ett digitalt verktyg för att förutse effekter av gatuomvandlingar.

– När man planerar gator eller omvandlar dem så har man mätt sådant som trafikflöden och gjort prognoser. Men mått på social eller ekologisk hållbarhet saknas ofta. Det är lika viktigt att kunna mäta och prognostisera sociala värden, säger Katarina Borg.

– Om vi planterar träd på gatan, vilka hälsoeffekter ger det? Vad gör det för livskvaliteten? Och vilka ekosystemtjänster får vi, som kan leda till värdeökning i form av bullerdämpning, luftrening, omhändertagande av dagvatten och binda koldioxid?

RISE som forskningspart

I andra sammanhang kan RISE fungera då som en forskningspart som stöttar projekt centralt med befintlig forskning, och hjälper tjänstepersoner i kommunerna att utveckla sin egen process. Ett exempel på det är fem Göteborgskommuner som tampades med bostadssegregation. Svårigheterna såg olika ut och kommunerna hade olika idéer om hur gå till väga.

– Resultatet blev olika verktyg för att ta sig an boendesegregationen. Partille tog fram en uppsättning riktlinjer för den framtida bostadsförsörjningen. Lerum utvecklade en modell för hur man bedöma sociala konsekvenser för olika stadsbyggnadsåtgärder. Och Lilla Edet tog fram en handbok för inflytande, i princip konkreta instruktioner om hur man bäst suger upp förslag från ungdomar – pizzakväll är en av metoderna, rätt utförd en effektiv kvalitativ metod.

Katarina Borg

Kontaktperson

Katarina Borg

Projektledare

+46 10 516 59 64

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Stefan Molnar

Kontaktperson

Stefan Molnar

Doktorand

+46 70 538 59 78

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.