Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Smarta tyger för bättre vård

En åldrande befolkning innebär tyvärr större belastning på vården. Med ny digital övervakning av äldre patienters värden kan många rutinbesök på sjukhus besparas och patienten kan få rätt vård tidigare. Ett nytt samarbete mellan forskare i Sverige och Japan har lett till att smarta tyger ger förutsättningar för både effektivisering och förbättring av vården.

När Sverige och Japan firade 125 år av handelsrelationer möttes politiker, forskare och tjänstemän från de båda länderna. Peter Kjäll, forskare och sektionschef på RISE Digital Health Lab inledde ett idéutbyte med japanska politiker och de fann att det fanns utmaningar och områden runt vilka de två länderna kunde samarbeta. Med finansiellt stöd av Vinnova och dess japanska motsvarighet, JST, initierades ett projekt för att förbättra hälsan för ländernas åldrande befolkning.

Tät kontakt med vården

Japan likt Sverige har en befolkning som blir allt äldre. Oavsett om de gamla bor på ålderdomshem eller kvar i det egna hemmet behöver de tät kontakt med vården och varje minut med läkaren är värdefull.

– Vi identifierade behovet av att mäta bensvullnad hos äldre. Det finns ett tydligt samband mellan hur mycket vatten som samlas i benen och hur bra kroppen återhämtat sig från en massiv hjärtattack, berättar Astrid Armgarth, utvecklingsingenjör vid RISE avdelning för tryckt elektronik i Norrköping.

Smarta strumpor för att mäta förändringar

En tunn töjningssensor togs fram och syddes in i framförallt strumpor, som sedan mätte förändringar i bärarens ben.

– Vi insåg då att vi kunde ta fram en smart lösning som svarar mot de behov sjukvården har. Sensorerna ger oss data som kan kopplas till ett större monitoreringssystem med ännu fler parametrar för hemvård. Våra japanska kollegor fokuserade på tryckt elektronik som mätte rörelse, och vi lånade över deras teknologi och anpassade dem till våra smarta strumpor, och kunde snart få fram data som kunde ge en helhetsbild av hur en patient mår, säger Astrid Armgarth.

Sensorer ger dagsaktuella data

Arbetet med de smarta tygerna sker i nära samarbete med Cuviva. De har utvecklat en hub som samlar datan från sensorerna och loggar dem till en surfplatta eller dator som finns i vårdtagarens hem. Datan skickas vidare till en sjuksköterska eller läkare som på så vis får en dagsaktuell bild av hur en patients värden ser ut, och kan baserat på dem ge patienten rätt vård från start. En lösning som skulle effektivisera tiden med läkaren men också möjliggöra adekvat digital konsultation.

I Japan pågår nu ett samarbete med rehabiliteringssjukhuset i Nagasaki. En stad vars belägenhet gör det svårt för äldre människor att resa och ta sig fram i. Med digital övervakning av de äldre patienternas värden besparas patienten rutinbesök, och läkare kan ta beslut när behovet för vård uppstår. Samma geografiska utmaningar finns också i Sverige för äldre personer som bor långt från sjukhus.

Publicerad: 2019-09-18