Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Smarta städer ska ge lägre koldioxidutsläpp och bättre energieffektivitet

80 procent av Europas invånare bor i städer. RISE driver just nu EU-projektet Sinfonia som fokuserar på städernas viktiga roll i övergången till en mer resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi.

EU-projektet Sinfonia syftar till att finna skalbara lösningar för att transformera mellanstora europeiska städer till att bli mer hållbara. Projektet startade 2014 och består av flera olika åtgärder och studier.

– Den största projektdelen gäller konkreta energieffektiviserings och renoveringsåtgärder i pilotstäderna Innsbruck i Österrike och Bolzano i Italien. Det handlar framför allt om mycket omfattande renoveringsprojekt av en stor mängd bostadshus. De två städerna bildar ett långsiktigt samarbetskluster där de arbetar tillsammans för att nå 40 – 50 procent lägre energiförbrukning, berättar Håkan Perslow på RISE som är projektledare för Sinfonia.

Innsbruck och Bolzano utgör hjärtat i Sinfonia och ska förutom att sänka sin energiförbrukning även öka andelen förnyelsebar energi med 20 procent i två utvalda stadsdelar.

Konkreta åtgärder och teoretiska studier

Förutom de tydligt konkreta och direktpåverkande åtgärderna i Innsbruck och Bolzano genomförs flertalet teoretiska studier för att till exempel analysera hur de olika åtgärderna påverkar varandra, vad de får för effekter på övriga system och hur de redan stora projekten kan skalas upp ytterligare.

– Vi har ett stort fokus på att mäta och samla in data från de två pilotstäderna. De erfarenheter vi får från Innsbruck och Bolzano använder vi i analyser för fem Early Adopterstäder. Vi vill se om åtgärderna vi gjort i pilotstäderna är gångbara även i de fem Early Adopter-städerna eller om de är väldigt unika för pilotstäderna, berättar Håkan Perslow.

Fem Early Adopter-städer

De fem Early Adopter städerna är Borås i Sverige, Pafos på Cypern, Sevilla i Spanien, La Rochelle i Frankrike och Rosenheim i Tyskland. De har alla olika förutsättningar gällande till exempel klimat och regelverk.

En viktig del i Sinfonia är också att involvera och ha en bra medborgardialog med boende, invånare och olika intressenter i processen.

– Vi har bjudit in till seminarier och informationsmöten med de boende i husen och med lärare och elever i skolorna som vi renoverar. Medborgardialogen är en viktig del i Sinfonia och vi samlar alla våra lärdomar, erfarenheter och metoder i ett toolkit, berättar Håkan Perslow.

Målet är att när projektet avslutas 2020 kunna visa på skalbara lösningar för mer smarta och hållbara städer som ger ett reducerat koldioxidutsläpp och en trevligare miljö för invånarna att bo och leva i.