Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Små partiklar ger färgen nytt liv

Dags att måla om huset i sommar – igen? Snart kan du ägna somrarna åt semester istället. Genom att tillsätta silikapartiklar i kommersiell färg, ökar livslängden mot nedsmutsning och mikroorganismer. Omfattande utomhustester visar att färgen håller sig fräsch och behåller nyansen längre.

Anders Larsson, senior forskare på RISE, fick en idé. Om man tillsätter silikapartiklar i färg för att öka färgytans hårdhet, borde det göra den mer motståndskraftig mot nedsmutsning och mikrobiologisk påväxt. Den första utmaningen var att hitta rätt formulering för att få silikapartiklarna att fästa i färgen och få önskad funktion.

– Det gäller att blanda rätt när man gör färgen. Det är samma princip som i ett matrecept. Man tillför ingredienserna i en viss mängd, och en viss ordning för att maträtten ska få rätt konsistens och smak, jämför Anders Larsson.

Testad för repor, väder och vind

Partiklarna, så kallade kolloidala silikapartiklar, tillhandahölls av Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals (Akzo Nobel PPC). Denna typ av partiklar ger inte problem med gelbildning, som gärna uppstår när vanliga silikapartiklar tillsätts i färg som förvaras länge. Den första fasen i projektet inleddes 2008 som ett examensarbete. Reptåligheten testades i ett instrument som drar två ytor mot varandra. Repningen åstadkom med Scotch Brite Pad. Resultaten visade att Anders Larssons tes höll för vidareutveckling.

För att verkligen sätta partiklarna på prov var det sedan dags att tillsätta dem i kommersiell färg som innehåller akrylat, och/eller alkyd. Det är de vanligaste komponenterna i färg i Norden. Man målade träplankor, som tillhandahölls av RISE, i fyra vita ursprungsfärger och respektive färg med två olika ytmodifieringar av silikapartiklar. Nio plankor av varje färgprov, sammanlagt 108 plankor, monterades i 45 graders vinkel på olika delar av RISE fältstation i Bogesund för att utsättas maximalt av väder och vind.

Färg med självrengörande egenskaper

Testet pågick i nio månader och avslutades 2010. Sista steget var att mäta ljusheten på färgen i en skala i vit-svart. Därigenom kunde man se hur mycket mörkare respektive färgprov hade blivit efter att ha varit utelämnade till vädrets makter under testperioden. Resultatet visade att Anders Larsson hade rätt i sin idé. Färgproverna med silikapartiklar höll nyanser bättre än ursprungsfärgerna. Detta var glädjande besked även för Akzo Nobel PPC.

– Den självrengörande egenskapen och att färgen behåller vitheten så pass bra är väldigt intressant för oss och våra kunder, säger Hans Lagnemo, Business Development Manager på Akzo Nobel PPC.

Projektet har varit kommersiellt framgångsrikt. Akzo Nobel PPC säljer silikapartiklarna till färgindustrin i hela världen för att minska färgens smutsupptag, och nu tittar Akzo Nobel och RISE tillsammans på helt andra användningsområden för kolloidal silika. Dagens laborativa metoder för att följa färgens motståndskraft mot nedsmutsning ger ofta felaktig rangordning av de experimentella färgerna. Det både försenar utvecklingsarbetet i färgindustrin, och gör det dyrare. RISE använder färg med och utan silikapartiklar för att utveckla en snabb metod som istället ger rätt rangordning.

Profile image

Anders Larsson

Filosofie Doktor

+46 10 516 60 60
anders.larsson@ri.se

Läs mer om Anders