Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ska vi nå klimatmålen krävs tuffare målsättningar

Det behövs tuffare målsättningar för att styra samhället mot klimatneutralitet och hållbarhet. Takten i omställningen är fortfarande för låg och RISE experter vill att landets stora aktörer visar vägen mot hållbara och cirkulära affärsmodeller.
– Ska vi klara klimatmål och Parisavtalet kan vi inte fortsätta ta de här små stegen. Det måste till mer radikala förändringar, säger Emma Rex, forskare inom cirkulär ekonomi på RISE.

Senast 2045 ska Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vara noll. En faktor för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen är övergången till ett bättre resursutnyttjande. Alltså, gå från linjärt till cirkulärt tänk, i allt från materialflöden till affärsmodeller. Att till exempel förstå att det inte nödvändigtvis är produkten du säljer, utan själva nyttan.

– En typisk affärsmodell är att gå över till mer tjänstefiering, hyra ut en funktion istället för att sälja en tjänst eller vara.

Emma Rex säger att cirkulär ekonomi inte är svaret på allt. Men kan produkter ges lång livslängd och fylla många personers behov, och råmaterialet eller komponenten sedan återanvändas, ja då kanske vi pratar halvering av resursförbrukningen istället för några procents förbättring för att man valt bort plast i en komponent.

– Om det ska bli en förändring så måste det även finnas kunder som ställer krav, säger Emma Rex, till exempel i offentliga upphandlingar.

Upphandlingar kräver framförhållning

De upphandlingspliktiga inköpen i Sverige uppgår till ca 800 miljarder kronor om året. Det är närapå en femtedel av BNP och är därmed kanske det kraftfullaste verktyget för till exempel regionerna att påverka marknaden. Men då krävs framförhållning. Upphandlingar som påbörjas idag kommer att påverka inköp i flera år framöver.

– Det handlar om att våga se konsekvenserna av målen – hur radikalt måste vi ändra för att nå dit vi vill? Sedan bjuda in till dialog med olika aktörer. Det kommer inte att gå av sig självt genom business as usual utan detta behöver göras nu, säger Emma Rex.

Våga se konsekvenserna av målen – hur radikalt måste vi ändra för att nå dit vi vill?

Omställningen skapar affärsmöjligheter

Josefina Sallén, fokusområdesledare för cirkulär omställning på RISE, ser att det finns en risk att många bolag missar de affärsmöjligheter som skapas i omställningen.

–Små och medelstora företag är inte alltid så bra på sin omvärldsbevakning. Den består ofta av vad säljarna ser, och sådana här förändringar ramlar inte ner på inköp i första hand och når därmed inte säljarna hos leverantören.

Hennes erfarenheter visar att dialogen istället sker via partnerskap, ofta i helt nya affärskonstellationer. Leverantörer som sträcker upp handen och vill vara med, kanske utan att ännu ha de färdiga lösningarna på plats, är attraktiva för storföretag som ställer om.

Bolag utan tjänstefieringstänk och med säljet utlagt på återförsäljarnätverk har svårare att navigera rätt.

– För många har inte marknaden flyttat på sig än. Många företag lever på att leverera produkter som håller väldigt länge. Men egentligen förlorar de pengar på det, eftersom de inte finns på andrahandsmarknaden utan hela tiden jagar ökande marknadsandel. De har vant sig med att sälja grejer i ett linjärt system, säger Josefina Sallén.

– Det man behöver fundera kring som litet företag är inom vilken värdekedja, viken behovslösning, vilket partnerskap befinner jag mig i? Hur passar jag in i den framtida affären?

Samarbete mellan konkurrenter

Ofta kan en sådan insikt uppstå i ett RISE-projekt. Konkurrenterna Volkswagen och Volvo hittade till exempel ett sådant samarbete med bland andra If och dess partnerverkstäder för att låta bolaget Sculptur ta tillvara värdet på plasten i bilstötfångarnas ytterhölje. I en ny process förädlas materialet och blir 3D-printade stolar.

– Den koalitionen av aktörer och företag fanns inte innan, säger Josefina Sallén.

Publicerad: 2021-12-02
Emma Rex

Kontaktperson

Emma Rex

Forskare

Läs mer om Emma

Kontakta Emma
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Josefina Sallén

Kontaktperson

Josefina Sallén

Fokusområdesledare Cirkulär omställning och coach inom Cirkulär omställning

Läs mer om Josefina

Kontakta Josefina
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.