Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Satsning på digital kompetensutveckling för skolans huvudmän

Att navigera i den allt snabbare digitala utvecklingen är inte lätt. Inom skolans värld är det upp till nämndpolitiker, skolledare och styrelser hos privata aktörer att ta ut en lämplig riktning. Därför skapas nu ett mötesforum där skolans ledare kan söka stöd och hjälp av varandra. 

– Jag tycker själv att jag är duktig på att hålla koll och har duktiga förstelärare som hjälper till, men i och med AI behöver vi väldigt mycket mer hjälp för att kunna hantera de utmaningar och positiva effekter som tekniken kommer att innebära, säger Heléne Linder, rektor och skolchef på Nyköpings gymnasium.  

Hon var en av deltagarna i konferensen ”Leda digitalisering” under våren 2023. 

– Det är en del av mitt uppdrag att hänga med i digitaliseringen. Då är det min skyldighet gentemot min organisation att jag skaffar mig kunskap, säger hon.  

Goda förutsättningar för digitalt lärande 

Barn och unga behöver digital kompetens för att lyckas med fortsatta studier och i arbetslivet. Så hur ska skolan agera för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande i en digital tid?  

– Det är en debatterad fråga just nu. Men att digitaliseringen sker i samhället och att digital kompetens därför är viktigt är egentligen inget kontroversiellt, säger Samuel Mattsson, undervisningsråd på Skolverket och fortsätter:  

Intresseanmälan

Är du intresserad av att diskutera lärande i en digital tid? Fyll i uppgifterna nedan så hör vi av oss.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter

– Det här handlar om vilket samhälle barnen och eleverna kommer att möta när de blir vuxna, och vilket samhälle de möter nu. Det måste vi hantera.  

De senaste åren har digitaliseringen av skolan gått mycket snabbt. När digitala lösningar har flyttat in i klassrummen har lärarna fått öka sina kunskaper. Men frågan behöver lyftas upp på en högre nivå inom skolans värld, menar Samuel Mattsson. Huvudmannen, den ansvariga kommunen eller styrelsen för en fristående skola, behöver skapa rätt förutsättningar för sina rektorer – som i sin tur behöver skapa rätt förutsättningar för lärarna. 

– Det är jätteviktigt att man har en bra dialog längs hela styrkedjan. Besluten som tas kring digitalisering måste utgå från de behov som finns i verksamheten. Det kan vara bra att införa digitala lösningar, men då gäller det att man först har underlag och funderar på vilken kompetensutveckling som kommer att behövas. Och fokus måste hela tiden vara undervisningskvaliteten, säger Samuel Mattsson.  

Besluten som tas kring digitalisering måste utgå från de behov som finns i verksamheten

Möten som ger möjlighet till kollegialt lärande 

Han uppmuntrar huvudmännen att prata digitalisering inom organisationen. Delar alla samma bild av var skolan befinner sig på sin digitaliseringsresa och vad målet är, blir det lättare att dra åt samma håll.  

Det kan också vara en god idé att prata och utbyta idéer med andra i samma situation. Det var därför Skolverket och RISE tillsammans tog fram en kostnadsfri konferens, ”Leda digitalisering”, som vänder sig till beslutsfattare inom utbildningsområdet.  

– Vi har förstått att målgruppen oftast är ganska ensamma och arbetar själva med dessa frågor. När vi tog fram vårens insatser tänkte vi att deltagarna skulle få input kring hur andra jobbar. Vi ville få till ett kollegialt lärande, berättar Kristina Söderberg som är projektledare på RISE.  

Värdefullt erfarenhetsutbyte  

Under konferensen var samtal, dialog och erfarenhetsutbyte i fokus. Det upplevde Heléne Linder på Nyköpings gymnasium som både ovanligt och värdefullt. 

– Det fanns stora möjligheter att ställa frågor. Det blev inte monolog från en scen, utan en diskussion i rummet. Som akademiker vill man alltid gå till förstahandskällan, och det fick vi möjlighet att göra här, säger hon.

Under hösten 2023 ges friskolornas huvudmän möjlighet till digital kompetensutveckling. Eftersom många i denna grupp har andra jobb vid sidan av sitt styrelseuppdrag genomförs insatsen helt digitalt denna gång. 

– RISE:s roll är att säkerställa att huvudmännen får en kunskapshöjning som kan stödja dem i deras arbete. Sedan är det viktigt att de också får med sig en känsla av gemenskap. De ska inte behöva känna att de är ensamma. Många huvudmän jobbar mot samma mål och möter samma utmaningar, säger Kristina Söderberg.  

Skolans digitalisering 

I februari 2020 blev Skolverket sektorsansvarig myndighet för skolans digitalisering och är således ansvariga för att skolväsendet ska kunna ta vara på digitaliseringens möjligheter för ökad måluppfyllelse och likvärdighet. 

Tillsammans med RISE har Skolverket gjort en kompetensutvecklingsinsats riktad mot politiker, förvaltning och styrelser för friskolor för att fånga upp denna del av skolans styrkedja. 

Kristina Söderberg

Kontaktperson

Kristina Söderberg

Projektledare

+46 70 631 31 76

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.