Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Samverkan kring data kan växa en hel marknad

Att skruva på sin affärsmodell, ja rent av tilta den på ända och börja sälja något annat, gärna i tätt samarbete med konkurrenterna – kan det vara en god idé? Ja det kan till och med vara en förutsättning för att innovera mogna marknader där tillgången till data är god och kunderna efterfrågar större värde.

Samarbeten konkurrenter emellan och etableringar av nya standarder sker återkommande. För tillfället är vi till exempel många som är glada över olika mesh-system med wifi 6. En som funderar en del på hur interoperabilitet kan ge extra skjuts till en hel marknad är Peter Ljungstrand, forsknings- och affärsutvecklare på RISE. Han ser ett nytt fenomen i och med explosionen av framför allt realtidsdata och hur etablerade aktörer låter delade data omdefiniera sin affärsmodell.

Som i kollektivtrafiken. Traditionellt finns lokala trafikbolag som driver t-bana, buss, taxi, elsparkcyklar, tåg och så vidare. De har övervägande olika marknader, huvudsakligen säljs resor från punkt a till b.

– Tänk dig istället en mobility as a service-lösning. Kunden betalar en månadsfaktura och slipper bry sig om den enskilda biljetten. Kunden kan fritt byta transportslag för olika delar av en resa. Genom att samarbeta i ett ekosystem och sälja allt som en sammantagen tjänst kan du skapa bättre kundvärde och samtidigt växa kakan.

Bilden av ett företag på väg att förändras

Överlag ser Peter Ljungstrand en växande trend där bilden av vad ett företag är håller på att förskjutas. Bort från en tydligt avgränsad entitet, aktiebolaget, mot att utgöra en del i de mer dynamiska nätverk och digitala ekosystem där människor nätverkar till vardags.

Hur kan vi maximera värdeskapandet i sådana förhållanden? Svaret på en sådan fråga kan bli att man ökar värdet tillsammans med någon man tidigare såg som en konkurrent, resonerar Peter Ljungstrand. Mjukvarubolag som erbjuder tjänster kopplade till öppen programvara är exempel på aktörer som går i den riktningen. Först satsas stora utvecklingsresurser, sedan ges resultatet bort som open source, fritt för hela marknaden att bygga affär kring.

– Det skulle kunna ses som fullständigt korkat. Men genom att ge bort det så skapar man kunskap och en efterfrågan på lösningar och komponenter. Marknaden växer, det är inte ett nollsummespel, säger han.

– Även om källkoden i princip är gratis så är kunskapen om hur den används inte gratis. Man köper den kunskapen från någon som kan.

Han poängterar att detta inte är det dominerande perspektivet i näringslivet idag. Det finns trots allt en och annan jätte där ute som bygger ekosystem med inlåsningseffekter, och tjänar rätt bra på det.

Även om källkoden i princip är gratis så är kunskapen om hur den används inte gratis

Interoperabilitet i offentlig sektor skapar värde

För offentlig sektor finns mycket att ta till sig i tänket kring interoperabilitet och hur data från olika it-system kan samordnas för att skapa större värde för oss invånare.

Här finns kända utmaningar med ineffektivitet och stuprörsproblematik, med förvaltningar som generellt har svårt att samarbeta över gränserna, säger Peter Ljungstrand.

Samverkansprojekt kring stadsutveckling

Virtual Gothenburg Lab är ett samverkansprojekt där RISE utforskar lösningar inom stadsutveckling utifrån delade data. Utöver uppenbara vinster som att samordna planerade grävarbeten i samma gatstump mellan trafikkontoret, byggherren och fjärrvärmebolaget kan nyttjandet av data påverka framtidens stadsrum mer genomgripande. Med i projektet finns aktörer från akademi, offentlig sektor och näringslivet, bland annat Volvo Cars.

– Hur ska vi förstå vad ökade autonoma fordon i staden innebär? Hur påverkas gångstråk, övergångsställen? Ska vi smalna av gator, med tanke på att självstyrande fordon kan färdas med större precision? Kanske kommer förarstyrda bilar att ses som kuriosa, lite som häst och vagn är idag. När blir det inte längre rationellt att ta egen bil med tanke på kostnad och tidseffektivitet, säger Peter Ljungstrand.

Peter Ljungstrand

Kontaktperson

Peter Ljungstrand

Marknadschef

Läs mer om Peter

Kontakta Peter
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.