Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Samhällets risker i dag och i morgon - ur räddningstjänstens perspektiv

Forskningen i FIRE21 undersöker problemlösning inom räddningstjänsten på 2000-talet. I en serie storys fördjupar vi oss i forskningen. Det här är story nr 1 som handlar om arbetet att kartlägga samhällets risker.

FIRE21 är ett fyraårigt projekt som undersöker problemlösning inom räddningstjänsten på 2000-talet. Forskningen är organiserad i fem olika arbetspaket.

Presentation av forskningen i FIRE21

I en serie storys kommer vi att presentera projektets fem arbetspaket. Vi kommer även ge kontinuerliga uppdateringar om framstegen i forskningen.

Denna story presenterar arbetspaket 3, som leds av Frank Markert på DTU i Danmark. I gruppen ingår även medlemmar från Lunds universitet och från RISE Fire Research AS i Norge.

Nuvarande och framtida risker

Forskningen i arbetspaket 3 fokuserar på vilka risker som finns i dagens och framtidens samhälle och påverkar räddningstjänstens arbete. Forskningen har ett globalt angreppssätt med ett primärt fokus på risker i Norden och Europa.

Klimatförändring innebär utmaningar

Dagens klimatförändring är en av de största utmaningarna för dagens räddningstjänst. Klimatförändringarna medför en direkt påverkan i form av svåra stormar, översvämningar, kraftiga regn och mycket torra somrar. Med tiden kan detta bland annat leda till en ökad utsatthet för naturkatastrofer som jordskred och skogsbränder. Sådana nödsituationer kräver en stor mängd resurser och samordning av räddningstjänsten lokalt och nationellt samt mellan de europeiska länderna.

Klimatet påverkar även indirekt

Även indirekt orsakar klimatförändringarna potentiella utmaningar för räddningstjänsten, vilket beror på utveckling av ny teknik och ny infrastruktur. Ett exempel på denna utveckling är den alltmer utbredda användningen av hållbara material i nya byggnader. Ett annat exempel är införandet av nya typer av bränsle i transportsektorn, där batterier och bränslecellsteknik används i allt större utsträckning.

Införandet av sådana nya lösningar kan förändra karaktären på olyckor i framtiden, vilket kommer att påverka räddningstjänstens arbete. Detta eftersom nya teknologier leder till nya slags utmaningar som i dagsläget ännu är okända för räddningstjänsten.

 

 

brandmän som släcker eld

Forskningen inom arbetspaket 3

Just nu kartlägger arbetspaket 3 dagens risklandskap för att sedan jämföra med framtida risker. De nationella riskprofilerna för Sverige, Norge och Danmark har utvärderats och hyllats  med hjälp av en analys av trender i statistiska data.  Arbetet sammanfattas i en rapport som publiceras i mars 2022.

Rapporten ger överblick över risker

Resultatet av den kommande rapporten kommer att ge både en översikt och en jämförelse av de identifierade riskerna för räddningstjänsten i Sverige, Danmark och Norge. Rapporten kommer att ge en bild hur kunskapen om nuvarande och framtida utmaningar införlivas i verksamheten.

Syftet med forskningen

Syftet med arbetspaket 3 är kartlägga de nationella risklandskapen i Sverige, Norge och Danmark. Vidare kommer forskningen att klargöra de tre ländernas tillvägagångssätt för att förbereda sig för befintliga och kommande risker. En effekt av det arbetet kommer att ge möjligheter för medarbetare inom ländernas räddningstjänster att utbyta idéer och kunskap till stöd för framtida räddningsinsatser.

 

 

Författare: Frank Markert

Publicerad av: Susanne von Hebel

Kontaktperson

Tove Mallin

Enhetschef

Läs mer om Tove

Kontakta Tove
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Kerstin Eriksson

Forskare

+46 10 516 52 46

Läs mer om Kerstin

Kontakta Kerstin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.