Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Så ska svensk industri klara sig på inhemsk försörjning

Att säkra materialförsörjning och bygga upp en företagsstruktur som klarar kriser och snabba förändringar blir allt viktigare.  
– De företag som gjort sin riskanalys klarar sig bättre i krissituationer, säger Martin Kurdve, forskare på RISE.

Dagens industriproduktion bygger på ett globalt flöde av material och råvaror där logistik är nyckeln. När allt löper på utan komplikationer är det ett kostnadseffektivt upplägg som är svårt att konkurrera mot – men när något i kedjan fallerar sprider sig snabbt effekterna vilket i värsta fall kan leda till produktionsstopp och kunder som står utan varor. Även snabba förändringar i marknaden kan innebära stora svårigheter för en industri.

Ett exempel var under Coronapandemin då efterfrågan på vissa typer av sjukhusmaterial och skyddsartiklar blev så stor att den sjukhus- och vårdpersonal som behövde utrustningen som mest stod utan. Coronapandemins följdeffekter har påverkat många industriföretag som nu har stora problem att få fram material till sin produktion. Sårbarheten blev också tydlig i samband med kriget i Ukraina som fått stor påverkan på energiförsörjning med förhöjda priser på gas och olja, men även på materialförsörjning av vissa metalliska element och mineral viktiga för den gröna omställningen.

Industrin kan stötta samhället

En fråga som alltid har varit viktig men fått mer fokus under de senaste åren är hur svensk industri ska bli än mer rustat för liknande och värre händelser, krig och naturkatastrofer till exempel, och vilken roll den kan spela för övriga samhället. 

Coronapandemin visade att många industriföretag både har möjlighet och vilja att hjälpa till när samhällsviktiga funktioner inte fungerar, menar Martin Kurdve, forskare på RISE.

– Det finns en väldigt stor vilja i industrin att stötta samhället, man vill vara en del av det goda samhället i Sverige. Ta exemplet med skyddsmateriel där många större företag som permitterat folk och för det fått statligt stöd, snabbt och på frivillig bas stöttade med personal för att göra skyddsvisir, rockar och annat som behövdes, säger han. Sverige har också många industriföretag inom legotillverkning vars styrka ligger i förmågan att anpassa och ställa om produktionen. Vi har ganska många små och medelstora företag som är duktiga på att ställa om och som är agila.

Det är viktigt att ha tillräckligt bra kommunikation med sina underleverantörer och underleverantörens underleverantörer

Beredskapslager het fråga

Under pandemins första tid blev frågan kring avsaknaden av svenska beredskapslager het. Inte minst då Finland använde skyddsartiklar från sina beredskapslager och på så sätt kunde undvika den materialbrist som drabbade Sverige.

– I Finland hade de en extremt liten smittspridning jämfört med oss. Hade vi haft deras beredskapslager hade vi klarat oss ett par veckor men sen hade man ändå tvingats hitta en ny leveranskedja då förbrukningen av de här olika materielen gick upp mellan 2 till 50 gånger, säger Martin Kurdve.

Även om han menar att det ena inte utesluter det andra är ofta en anpassningsbar och snabb omställning inom industrin att föredra framför stora beredskapslager enligt Martin Kurdve.

– Särskilt när det gäller de här engångsmaterialen, ansiktsmasker eller skyddsförkläden, är det bättre att ha bra processer för att starta upp produktion istället, säger han.

– Det är viktigt att ha tillräckligt bra kommunikation med sina underleverantörer och underleverantörens underleverantörer, att man skapar en informationskedja. Det är också angeläget att avgöra vilken information man kan dela och att det inte är några företagskritiska uppgifter som kan hamna på avvägar, säger Martin Kurdve.

Ett koncept för en flexibel försörjningsberedskap

En helt central förmåga är att få till en robust försörjningsberedskap, där de gamla modellerna som k-företag och beredskapslager behöver moderniseras och kompletteras med nya, smarta och kostnadseffektiva lösningar. Mot bakgrund av detta lanserade MSB förra året en strategi för hur försörjningsberedskapen behöver utvecklas i nära samverkan mellan företag och det offentliga.

Erfarenheterna från pandemin ledde bland annat till att fyra stora industriföretag; ABB Sverige, Saab, Volvokoncernen och Mölnlycke, tog initiativ till en ny idé, ett koncept för en flexibel försörjningsberedskap. RISE samarbetar med MSB, de fyra industriföretagen och Försvarsmakten i framtagandet av en analys och övergripande kartläggning för flexibel beredskap. 

– Det är ett sätt att förbereda Sverige inför nästa kris, säger Benny Lyvén, forsknings- och affärsutvecklare på RISE som också ingår i arbetsgruppen kring flexibel produktion. Dels handlar det om hur svensk industri ska kunna hjälpa civilsamhället att få tillgång till kritiska produkter, men också hur systemet med de olika aktörerna ska fungera. Något som var tydligt under coronapandemin var att industrin jobbar på ett sätt, sjukvården på ett och myndigheterna på ett annat. Nu tittar vi på hur vi kan få helheten att fungera bättre under en kris.

Inom området hållbar produktion ingår att säkerställa materialförsörjning och att ha ett produktionssystem som är resilient och stabilt och som klarar variation

Tillgång på arbetskraft kritiskt

Förutom material och råvaror är också tillgången på arbetskraft viktig i händelse av krig.

– I så fall skulle vi behöva träna arbetskraft snabbt och där har vi sett att det finns stora förbättringsmöjligheter. Till exempel skulle lärande genom visuella, digitala arbetsbeskrivningar vara en möjlighet. Projekt som RISE drivit har visat att det på så sätt är möjligt att få personer som varken kan svenska språket eller läsa och skriva att klara av ett högkvalitativt jobb i industriell miljö, säger Martin Kurdve.

RISE har länge arbetat med frågor kring hur företag och myndigheter kan bli mer motståndskraftiga i kriser. Bland annat inom utbildningsprogrammet Produktionslyftet.

– Där coachar vi företag att bli mer robusta och agila och bli bättre på sin omställningsförmåga, berättar Martin Kurdve.

Även hur företag ska gå tillväga för att säkra sin produktion och klara snabba och oväntade förändringar har RISE stor expertis om.

– Inom området hållbar produktion ingår att säkerställa materialförsörjning och att ha ett produktionssystem som är resilient och stabilt och som klarar variation, säger Martin Kurdve.

Ett första steg för den som vill öka kunskapen kring hur ett företag kan agera för att stå bättre rustat är att ansluta sig till något av de produktionskluster som drivs av RISE i samarbete med universitet och företag.

– Det är en mötesplats för tillverkande företag i Sverige. Vi har seminarier, ordnar forskningsprojekt och sprider kunskap kring de här frågorna.

Martin Kurdve

Kontaktperson

Martin Kurdve

Forskare

+46 10 228 47 39

Läs mer om Martin

Kontakta Martin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Produktionsklustren - en mötesplats för företag med tillverkning i Sverige

Svensk fordonsindustri har initierat en struktur för samordning av forskning och utveckling – Sveriges Produktionskluster. Under 2020 fick RISE i uppdrag att samordna klustren som samtidigt har vidgat sin målgrupp till alla företa…
Berättelse

Kan maten ta slut?

För att täcka behovet av mat är Sverige idag beroende av import. Men livsmedelsförsörjningen är ett komplext system där tillgången på mat snabbt kan påverkas när något oförutsett inträffar.  – Vi behöver öka vår inhemska…
Berättelse

Klarar vi energibehovet?

Sverige producerar idag ett överskott av elektricitet – men för att klara krissituationer och en framtid med ökade energibehov är det viktigt att skapa lokala och flexibla system. – Vi behöver bygga upp en robusthet i sy…
Berättelse

Ansiktsmasker istället för dammsugarpåsar när Electrolux ställde om

När coronapandemin bröt ut i Kina märktes effekterna snabbt i Electrolux tillverkningsfabrik i Lilla Edet. Efter att omgivningen börjat efterfråga fabrikens dammsugarpåsar för helt andra ändamål än städning insåg bolaget att man h…
Berättelse

Näringslivets innovationskraft ska tas till vara vid kriser

Den akuta bristen på skyddsutrustning som uppstod i början av pandemin gjorde det tydligt hur sårbart det är för ett samhälle att helt förlita sig på globala leveranskedjor. Nu arbetar MSB för att främja en utveckling av försörjni…
Berättelse

Sveriges produktionskluster bidrar till hållbar produktion

Sedan mer än tio år tillbaka samarbetar svensk fordonsindustri med forskning och utveckling i produktionskluster som numera samordnas av RISE. Resultatet har blivit hundratals innovativa projekt, där fokus kommit att ligga alltmer…
Nätverk

Produktionslyftet - utvecklingsprogram

Vi erbjuder ett 18 månader långt utvecklingsprogram för svenska företag som vill höja sin produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga. Programmet bygger på en metod som är framtagen inom Produktionslyftet.