Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Så ska kostnader för lagring av koldioxid minskas

Att minska utsläppen av växthusgaser är en av de viktigaste utmaningarna i vår tid. RISE undersöker nu hur infångst och lagring av koldioxid kan tillämpas effektivare inom processindustrin. Målet är att reducera kostnader med minst 20 procent.

Den energiintensiva processindustrin har en rad verktyg för att minska sina utsläpp av koldioxid: ökad användning av sol- och vindkraft, biobaserad energi, energieffektivitetsåtgärder samt avskiljning och lagring av koldioxid, så kallad CCS. Projektet CO2stCap, som är inne på sitt tredje år, undersöker var och hur partiell koldioxidinfångning kan tillämpas kostnadseffektivt på utsläppsintensiv industri, med fokus på cement, papper och massa, stål och ferrolegeringar. Hittills har projektet fallit väl ut, säger Anna-Karin Jannasch, tidigare ledare för fokusområdet Industriell omställning på RISE.

– Projektet har bidragit med att utveckla ett uppdaterat, kalibrerat och validerat verktyg för teknoekonomiska analyser och kostnadsberäkningar för CO2-avskiljning inom olika industriella sektorer genom utnyttjande av restvärme, säger hon.

RISE studerar massa- och pappersindustrin

RISE bidrag i projektet är bland annat att studera teknikens förutsättningar för koldioxidavskiljning inom svensk massa- och pappersindustri. Där är utsläppen mestadels av biogen natur, till skillnad från bland annat cement- och stålindustrin med sina fossila utsläpp.

– Att använda CCS tekniken för koldioxidavskiljning och koldioxidlagring för utsläpp som kommer från just biomassa är ett högaktuellt ämne och ett viktigt steg mot att uppnå det man kallar för negativa utsläpp eller kolsänkor, säger Anna-Karin Jannasch. Förenklat innebär det minskade utsläpp som kompenserar för de fossila utsläppen.

Men att fånga in den gröna koldioxiden är inte alls en självklarhet enligt Jens Wolf på RISE, som utför teknoekonomiska beräkningar i projektet. Det beror på att det är mycket billigare att bara släppa ut den i atmosfären.

– ­Priserna på utsläppsrätter är väldigt låga, så vem som helst har kunnat köpa dem hellre än att vidta några åtgärder. Koldioxidavskiljning är en dyr teknik, men som det ser ut är det ett nödvändigt steg för att uppnå åtagandena i klimatavtalet som undertecknades i Paris, säger han.

Stor potential men investeringar krävs

Att avskilja och lagra koldioxid bedöms ha stor potential att reducera de globala utsläppen i framtiden, men för att nå dit krävs det att industrier vill investera i tekniken, säger Jens Wolf. Här kommer projektet CO2stCap att bidra med både kostnadsberäkningar och annan kunskap. Jens Wolf ser framför sig hur RISE med sin samlade expertis kan bli en länk mellan industrin, akademin och politiken.

– Inom RISE finns kunskap inom nästan alla fält. Det är bra om vi kan vara en stark partner och skapa det underlag som krävs för att få styrsystem på plats som leder till ett mer hållbart samhälle, säger han.

Fakta

CO2stCap löper på fyra år med finansiering från CLIMIT-Demo, Energimyndigheten och deltagande industri- och forskningspartners. Arbetet utförs av Sintef Industry (koordinator), Høgskolen i Telemark, Chalmers, Swerea MEFOS och RISE i nära samarbete med såväl industripartners, som Elkem, SSAB, Norcem och AGA Gas, som Clobal CCS Institute och IEA Environmental Projects.

Published: 2018-10-02
Jeanette Petersson

Kontaktperson

Jeanette Petersson

Ingenjör forskning

Läs mer om Jeanette

Kontakta Jeanette
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.