Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Träning utomhus

Så ska framtidens äldre bli friskare

I takt med att svenskarna lever längre ökar behoven av vård för åldersrelaterade sjukdomar. Det kommer ge ohållbara utmaningar för en redan ansträngd sjukvård. 
Eller? Just nu pågår en omställning av sjukvårdssystemet mot förebyggande vård, så att vi inte bara blir äldre – utan också friskare. 

Vi lever allt längre. Den del av befolkningen som är 60 år och uppåt blir stadigt större. Allra mest ökar andelen riktigt gamla, de över 90 år. Det är så klart goda nyheter - men samtidigt innebär det rejäla utmaningar för sjukvården om en allt större andel av befolkningen behöver vård på samma sätt som idag. 

Bredda begreppen och arbeta preventivt 

En av lösningarna, som redan är på gång på många håll runt om i världen, är att avdela mer resurser till förebyggande vård. 

– Sverige är redan nu ett högskatteland, men sjukvårdskostnaderna kommer fortsätta öka. Därtill kommer det råda brist på arbetskraft inom hälso- och sjukvårdssektorn i hela västvärlden under de närmaste åren. Ska vi klara en framtid där en allt större del av befolkningen är gamla, måste vi hitta sätt att hålla en större andel utanför det traditionella sjukvårdssystemet, säger Sarah Thunberg, chef för affärs- och innovationsområdet Hälsa och life science på RISE. 

Det är givetvis svårt för kommuner och regioner att arbeta långsiktigt och förebyggande, samtidigt som de måste brottas med utmaningar som uppstår här och nu.  

– Men egentligen är det en “no brainer”. Det finns en massa forskning som visar den stora nyttan av förebyggande arbete, säger Aslak Felin, senior projektledare inom preventiv hälsa på RISE. 

Beteenden utgör stor del av hälsan 

Han ger några basala siffror: Av Sveriges totala offentliga hälsobudget investeras 27% på klinisk vård och bara 1% i levnadsvanor. Men när vi tittar på hälsoutfallen, alltså effekten av våra samlade insatser, utgör sjukvården bara 8% medan hälsobeteenden utgör en tredjedel. Så hur får vi till ett systemskifte med fokus på förebyggande lösningar och beteenden istället för att enbart reagera när folk blir sjuka? 

– För regionerna innebär det här synsättet utmaningar. Det är exempelvis tydligt att upphandla regelrätt sjukvård, men hur kan en inköpare i en region köpa in “20 färre brutna höftleder i framtiden"? säger Sarah Thunberg.  

Teknik kommer att vara en viktig del av lösningen. Digitalisering, automatisering och AI. Liksom arbetsmetodik och effektivisering. Men: 

– I grunden behöver vi hitta sätt att ta bättre hand om oss själva. Se människan holistiskt och fånga upp dem innan de får dåliga värden, äter fel och har svårare att ändra sitt liv, säger Aslak Felin.  

Att någon annan tjatar fungerar inte, du måste känna att det är ditt val och att du gör vissa val för att du vill

Förebyggande modeller testas 

På flera håll pågår projekt där man testar olika förebyggande modeller. För att återgå till exemplet med upphandlingar, testas olika modeller där aktören får utfallsbaserad ersättning längre fram i tiden. Ett annat är att erbjuda offentliga hälsorådgivare, som söker upp individer och diskuterar hälsofrågor på ett konstruktivt sätt. 

– Det finns god evidens på vad som påverkar individer: Den sociala omgivningen, hans eller hennes uppfattning om sin egen identitet - helt enkelt “Är jag en hälsosam person”? Och slutligen bilden av självbestämmande. Att någon annan tjatar fungerar inte, du måste känna att det är ditt val och att du gör vissa val för att du vill, säger Aslak Felin. 

Marie-Louise Möllerberg, forskare på RISE, har bland annat varit med i projektet Preventiv Barnhälsa. 

– Vi arbetar med metodutveckling, att mäta upplevelser och självskattningar för att kvalitetssäkra olika initiativ. Krasst uttryckt måste det förebyggande arbetet börja innan du är född. Vi såg att man måste börja med mammans kost och välmående, för det påverkar bebisens förutsättningar att undvika dåliga livsstilsval. Skolan kan göra vissa saker, som att servera frukt eller frukost, men det här är oerhört komplext och många olika aktörer måste vara med. 

Samköra data på ett säkert sätt 

Teknik kommer att vara en del av lösningen. 

– Sverige digitaliserades tidigt, men sen har vi lappat och lagat i systemen. Varje initiativ att samköra data på ett säkert sätt skulle underlätta, som när flera regioner går samman i samma system. Men sen har vi all privat hälsodata du lämnar ifrån dig med smarta klockor och annat. Tillsammans kan detta ge en bild av dig som person och hjälpa sjukvården att tänka holistiskt, bedöma risker och förutse problem som kommer komma. 

Marie-Louise Möllerberg: 

– Vi stödjer både startups och regioner i olika projekt, dels deltar vi i diskussioner på nationell nivå med SKR, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen för att göra större ändringar så vi vet vad vi tar beslut om i slutändan. 

Två begrepp inom preventiv hälsa 

Precision Health tar hänsyn till varje persons unika genetiska sammansättning, miljö och livsstil för att formulera skräddarsydda behandlings- och förebyggande strategier. Målet är att bestämma den bästa vården för varje patient och identifiera sjukdomsmutationer samt undvika biverkningar från mediciner. 

"Life care" är en holistisk vårdmetod för personer med kroniska sjukdomar som involverar teamarbete mellan vårdpersonal och stödnätverk. Målet är att tillhandahålla samordnade medicinska tjänster, praktisk hjälp och emotionellt stöd för att hantera de utmaningar som följer med kroniska sjukdomar. 

Sarah Thunberg

Kontaktperson

Sarah Thunberg

Avdelningschef

+46 10 228 44 52

Läs mer om Sarah

Kontakta Sarah
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Aslak Felin

Kontaktperson

Aslak Felin

Senior Projektledare

+46 10 516 54 42

Läs mer om Aslak

Kontakta Aslak
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.