Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Så ska farliga kemikalier fasas ut

Varje dag utsätts vi för funktionskemikalier via möblerna i våra hem och de produkter vi använder i vår vardag. Det är kemikalier som fyller en mer eller mindre viktig funktion i materialet, men som kan vara skadliga för både människa och miljö. RISE är värd för Substitutionscentrum som har till uppgift att vägleda företag och offentlig sektor i arbetet med att fasa ut farliga kemiska ämnen ur sina produkter och processer.

Substitutionscentrum fungerar som en nod dit företag och offentlig sektor kan vända sig för att få vägledning av centrets rådgivare och hjälp att komma i kontakt med rätt expertis för sin kemikaliefråga. Substitution betyder ersättning, att en kemikalie med farliga egenskaper ersätts med ett säkrare alternativ

– Vi vill gärna se substitution i ett vidare perspektiv. Genom att utgå från funktion vid val av alternativ omfattas inte bara kemikalier, utan det kan även handla om att byta material, teknologi eller tillverkningsprocess, förklarar Anna Jacobs, centrumledare för Substitutionscentrum.

Hitta ersättare med Alternatives assessment

Alternatives assessments är en metod som kan användas för att hitta lämplig ersättare för en kemikalie. Med metoden tas hänsyn till flera faktorer som hälsa, miljö, funktion och ekonomi, i hela produktens livscykel. På sätt kan en funktionell substitution uppnås.

– Det här är ett tankesätt och en metod som vi börjat jobba allt mer med inom Substitutionscentrum och från hösten 2020 kommer vi också att erbjuda kurser i Alternatives assessment, berättar Anna Jacobs.

Rådgivning, utbildning och hjälp till självhjälp i form av guider, tips och stödmaterial på webben är kärnan i Substitutionscentrums verksamhet.

Vi vill höja kunskapsnivån i branschen

Fokus på möbler och inredning

Substitutionscentrum arbetar med olika fokusområden, och just nu är det extra fokus på branscherna möbler och inredning, eftersom det där saknas produktspecifik lagstiftning och det kan vara svårt för företag att veta om de berörs av kemikalielagstiftningen. Och oönskade kemikalier finns det gott om. Det kan handla om flamskyddsmedel i soffor och mattor, mjukgörare i plaster och ytbehandlingar av textil och läder.

– Vi vill höja kunskapsnivån i branschen och motivera fler att börja fasa ut oönskade ämnen. Att ha kontroll över kemikalieinnehållet i sina produkter och att jobba systematiskt med substitution är också en förutsättning för att vi ska kunna få en cirkulär ekonomi, säger Anna Jacobs.

Substitutionscentrum är ett regeringsinitiativ som har fått anslag från staten för tre år, till att börja med.  

– Ett av de viktiga målen för Substitutionscentrum är att få upp kemikaliefrågan på agendan och få fler företag att jobba med den. Att prata om farliga kemikalier kan vara känsligt, och processerna att byta ut dem kan ofta vara långsamma och kostsamma. Då är det viktigt att vi finns och kan stötta med rådgivning, kunskap och motivera genom att dela goda exempel på att det faktiskt går.

Läs mer om Substitutionscentrum på ri.se/substitutionscentrum

Published: 2018-09-26
Anna Jacobs

Kontaktperson

Anna Jacobs

Centrumledare för substitutionscentrum

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.