Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Produktionslina på Scania

Så påverkas underleverantörerna av fordonsindustrins hållbarhetsmål

Fordonsindustrin har ambitiösa hållbarhetsmål, och det genom hela värdekedjan. Men vad innebär det egentligen för de hundratals svenska bolag som levererar deras komponenter?

Volvo Cars har som målsättning att vara klimatneutrala år 2040. Samma sak säger Scania, men det här handlar långtifrån bara om utsläppen från de fordon de producerar, utan handlar om netto-noll-utsläpp av koldioxid i hela värdekedjan. Och när det gäller fordonsindustrin är värdekedjan lång. Väldigt lång.

– De här kedjorna är globala och de är komplexa. Det handlar om allt från råmaterial till färg till verktyg som ska tillverka komponenten som bilen sen består av, det handlar om halvledarna till elektroniken, det handlar om plåtverktyg och jättestora gjutverktyg som ska forma de stora delarna till bilen, och mycket, mycket mer, säger Boel Wadman, marknadschef inom tillverkningsprocesser på RISE.

Stor del av klimatavtryck ligger tidigt i värdekedjan

Det är helt enkelt en väldigt liten del av ett fordons totala klimatavtryck som uppstår hos själva fordonstillverkaren, och en klar majoritet som uppstår tidigare i värdekedjan. Något som ger underleverantörerna en viktig roll i hållbarhetsarbetet, frågan är hur de kan leva upp till det ansvaret?

– De kommer att få höga krav på sig att klimatdeklarera både sina produkter och sin produktion, konstaterar Boel Wadman.

– Det kommer till exempel att handla om vilken energi de har använt för att driva fabriken, men också var råvaran kommer ifrån, vilket material de har köpt in och hur spårbarheten och koldioxidavtrycket ser ut.

För flera råvaror, till exempel kobolt, finns redan de här kraven på spårbarhet, så där finns ofta rutinerna på plats.

– Men andra delar i kedjan är svårare att visa på idag. Till exempel efterfrågar många biltillverkare återvunna material, och då måste underleverantören kunna visa spårbarhet på det också, varifrån det kommer och vad det har använts till tidigare.

De kommer att få höga krav på sig att klimatdeklarera både sina produkter och sin produktion

Återvunna material har en bit kvar

Det finns även andra problem kring återanvändning som måste lösas. Dels tillgången, det är till exempel en enorm brist på återvunnen plast, men också att få flödena, inköpssystemen och säljsystemen på plats.

– Dessutom måste specifikationer från inköparna skrivas om, så att de inte kräver egenskaper som återvunnet material inte kan leva upp till.

RISE stöttar i omställning

Många underleverantörer är små- och medelstora företag som varken har tid eller råd att själva ta fram livscykelsanalyser eller leta återförsäljare av återvunnet material. Livscykelanalys är en del av RISE erbjudande kring hållbarhetsanalys på vetenskaplig grund.

– Vi på RISE jobbar mycket tillsammans med små- och medelstora företag och deras organisationer för att till exempel ta fram snabbare och enklare miljöbedömningar av produktion och produkter. Syftet är att ge svenska underleverantörer ett försprång och potential till ökad konkurrenskraft.

RISE jobbar även med kunskapsspridning, och med att ta fram verktyg som ska göra det lättare att beräkna vad olika nya råvaror, komponenter eller produktionsmetoder kan få för miljökonsekvenser.

– Vi hjälper också till att guida de enskilda företagen rätt. Vi har många personer på RISE som kan mycket om miljö- och energianalys och som kan rådge hur man kommer igång, och var man kan få mer stöd och hjälp för att ställa om till mer miljövänlig produktion.

Nationellt center för hållbar plast

I januari 2023 startar RISE tillsammans med industri, akademi och branschorganisationer Nationellt center för hållbar plast, och målet där är både enkelt och svårt; rätt plast ska användas på rätt plats. Och plasten som används ska vara hållbar och användas på ett hållbart sätt.

Läs mer om verksamheten i centret

Boel Wadman

Kontaktperson

Boel Wadman

Marknadschef

+46 70 780 61 80

Läs mer om Boel

Kontakta Boel
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.