Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Så kommer du igång med hållbarhets­certifiering

Det finns flera vinster med att hållbarhetscertifiera sin verksamhet. Den stora utmaningen är att det inte finns någon samlad hållbarhetscertifiering som omfattar alla aspekter av hållbarhet. Här kan RISE hjälpa till att skräddarsy en modell som passar det enskilda företaget.  

Genom att hållbarhetscertifiera sitt företag får man ett bra grepp om var företaget befinner sig på hållbarhetsområdet, var ribban bör ligga och hur man kan göra för att ta sig dit.

– Internt bidrar certifieringen med en bra grundkunskap som gör det enklare att prioritera och fatta rätt beslut så att man använder sina resurser på rätt sätt. Externt är det värdefullt i kommunikationen med kunder, finansiärer, samarbetspartners och andra intressenter. Medvetna kunder vill veta vad de betalar för och finansiärer vill säkra att företaget lever upp till regler och lagar på området och därmed minska sin riskexponering, säger Raul Carlsson, senior forskare inom certifieringsutveckling på RISE.

Han påpekar att alla företag som vill certifiera sig på hållbarhetsområdet behöver börja med att reda ut vad hållbarhet betyder för företaget och vilken hållbarhetsdefinition man vill använda.

– FN:s 17 hållbarhetsmål är en bra utgångspunkt och kan fungera som en bra vägledning. I dagsläget finns flera certifieringar som fångar upp och utgår från dessa, säger Raul Carlsson.

Standard eller egen modell

Den mest välkända standarden på miljöområdet och som många väljer att certifiera sig utifrån är globala miljöledningsstandarden ISO 14001. När det gäller socialt ansvarstagande finns ISO 26000 som är en standard och vägledning för organisationers samhällsansvar.

– Den sistnämnda är inte ett ledningssystem och är inte en standard som går att certifiera sig mot, även om det är på förslag att omvandla den till det. De här två standarderna står dessutom bara för två tredjedelar av hållbarhet, eftersom den ekonomiska dimensionen också behöver finnas med för att få en hållbar utveckling. Där finns ingen standard idag, så om man ska ge sig på FN:s hållbarhetsmål i hela sin bredd och över hela värdekedjan behöver man forma en egen modell för sitt ansvarstagande utöver de färdiga certifierbara standarder som finns idag, påpekar Raul Carlsson.

FN:s 17 hållbarhetsmål är en bra utgångspunkt och kan fungera som en bra vägledning

Ny standard ger breda möjligheter

Företag som vill certifiera sitt hållbarhetsarbete med konkreta och jämförbara fakta och mätetal har stor hjälp av den nya standarden ISO 14033, som lanserades 2019. Denna standard ger möjlighet till certifikat över en i stort sett obegränsad bredd av kvalitativa och kvantitativa hållbarhetsindikatorer, både för egna anläggningar och utmed hela värdekedjor. Exempel på kvalitativa hållbarhetsindikatorer kan vara att ha policies mot korruption och barnarbete. Kvantitativa kan till exempel röra utsläppssiffror och olika mängder av resursanvändning.

– Det här är en standard som vi kommer att använda betydligt mer i framtiden och som är ett viktigt bidrag till värdekedjeperspektivet när det gäller hållbarhetsuttalanden. Den ger god vägledning i hur indikatorer ska utformas så att de blir enkla att verifiera och därmed certifiera, säger Raul Carlsson.

Att certifiera sig på hållbarhetsområdet innebär flera svårigheter, inte minst genom att man behöver ta hänsyn till egna och andras värderingar, framtidsscenarier och frågor om risker och möjligheter – samtidigt som frågeställningar, värdekedjor och teknologier förändras. För att få en effektiv och välfungerande process lönar det sig därför ofta att ta extern hjälp.

– Här kan vi bistå på flera olika sätt. Till att börja med kan vi hjälpa företaget att identifiera relevanta hållbarhetsaspekter, bygga upp den organisation som behövs och skapa passande kravmodeller för företagets stabilitet så att kraven för certifieringen uppfylls. Eller så kan vi hjälpa till med själva certifieringen, säger Raul Carlsson.

Några viktiga ISO-standarder på hållbarhetsområdet

ISO 14001: Övergripande ledningssystem inom miljöområdet. Certifiering möjlig.

ISO 14031: Anger riktlinjer och hjälpmedel för att mäta miljöparametrar. Certifiering ej möjlig.

ISO 14033: Ledningssystem för kvantitativ miljöinformation. Certifiering ej möjlig.

ISO 14064: Ledningssystem på miljöområdet som riktar in sig på klimatpåverkan. Certifiering möjlig.

ISO 26000: Fungerar som vägledning för organisationers samhällsansvar. Certifiering ej möjlig.

SIS/TS 2:2021 Maximering av bidraget till hållbar utveckling – Egendeklaration avseende ISO 26000.

SIS/TS 3:2021 Maximering av bidraget till hållbar utveckling – Krav för verifiering av Egendeklaration.

Det här hjälper RISE till med på området

  • RISE kan certifiera för flera ledningssystem inom hållbarhetsområdet.
  • RISE kan hjälpa det enskilda företaget med att bygga upp den organisation som krävs för att kunna certifiera sig, identifiera relevanta hållbarhetsaspekter, skapa en kravmodell och hjälpa företaget att uppfylla kraven för att kunna certifiera sig. I detta fall måste själva certifieringen sedan göras av annan oberoende part.
  • RISE utvecklar kunskap tillsammans med akademi och andra tvärvetenskapliga nätverk, företag och andra organisationer. Testad och mogen kunskap omsätts i metoder, regler, standarder och professionskrav mm.
  • RISE utvecklar tjänster och certifieringssystem för ännu fler delar, med särskilt fokus på betydande hållbarhetskategorier, verifierade rapportsystem och hållbarhetsuttalanden.
Raul Carlsson

Kontaktperson

Raul Carlsson

Senior forskare

+46 10 228 49 05

Läs mer om Raul

Kontakta Raul
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.