Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Pia Sandvik, Vd RISE

Så kan vi bidra till en hållbar omställning

Det gångna året blev dramatiskt då hela världen drabbades av en global pandemi som påverkade människors hälsa och hela samhällen. När produktion, resande och affärsverksamheter stannade upp fick många planer ändras och invanda arbetssätt ställas om. RISE svarade snabbt upp för att möta akuta behov i samhället samtidigt som vi hittade nya sätt att finnas till för våra kunder i arbetet för en hållbar omställning av samhället. RISE vd Pia Sandvik berättar om ett år med fokus på krishantering och omställning.

2020 blev ett ovanligt och omtumlande år. Hur påverkades RISE?

– För att anpassa oss till ett nytt läge och bli ännu mer relevanta för våra kunder har vi genomfört avsevärda förändringar av vår verksamhet för att svara upp mot nya behov och skapa nya affärsmöjligheter. De globala konsekvenserna av coronapandemin blev snabbt stora med permitteringar, varsel, sönderslagna värdekedjor och brist på kritiska produkter. Men krisen gav också en möjlighet att ställa om och testa nya idéer för att skapa det hållbara samhälle och näringsliv vi behöver. Till följd av minskad efterfrågan på våra tjänster kan RISE konstatera en omsättning på 3 396 miljoner kronor och ett rörelseresultat på -84 miljoner kronor, vilket är en försämring jämfört med föregående år.

Vi har anpassat våra arbetssätt för att kunna erbjuda tjänster digitalt när det inte är möjligt att samlas fysiskt

På vilket sätt svarade RISE upp mot nya behov under coronakrisen?

– Vi ställde snabbt om verksamhet på många olika sätt. Då det uppstod ett akut behov av skyddsutrustning inom vården förändrade vi verksamheter för att kunna genomföra ett så kallat snabbspår för test av personlig skyddsutrustning på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Snart kunde vi börja testa visir, andningsskydd, handskar, förkläden och andra skyddskläder som sedan kunde distribueras till vården efter godkännande. För att vara med och stödja den snabba övergången till digital skolundervisning på distans utvecklade vi på rekordtid den digitala plattformen skolahemma.se tillsammans med Skolverket, SKR, UR och Swedish Edtech Industry. Samtidigt har vi anpassat våra arbetssätt för att kunna erbjuda tjänster digitalt när det inte är möjligt att samlas fysiskt.

RISE får ett extra tillskott från regeringen för att utveckla hållbara lösningar inom bioekonomi. Vad kommer att hända?

– Regeringens tillskott på 350 miljoner kronor över två år för att intensifiera arbetet med hållbara lösningar inom bioraffinaderiindustrin gör att vi kan öka takten i omställningen som redan pågår i samarbete med företagen i sektorn. Genom att modernisera och komplettera RISE testbäddar för bioraffinaderi kan vi förbättra förutsättningarna för kommersialisering av nya lösningar. Satsningen kan bidra till företagsetableringar och internationella investeringar, samt etableringen av ett centrum i världsklass för en resurseffektiv, giftfri och cirkulär bioekonomi. I en första fas bygger vi en flexibel pilothall med flera olika testbäddar i anslutning till RISE verksamheter i Örnsköldsvik.

Hur arbetar RISE med cybersäkerhet och AI?

– Det gångna året har stora delar av samhället behövt ställa om till digitalisering. Det ger fantastiska möjligheter till effektivisering och stärkt konkurrenskraft men gör oss också sårbara. Vi på RISE har tagit flera kliv framåt med starka forskningserbjudanden inom cybersäkerhet med den Cyber Range som kommer att öppnas och vårt arbete kring cybersäkerhetscertifiering. Det här är också starkt kopplat till vår satsning på ett center för tillämpad AI då cybersäkerhet är helt centralt i utvecklingen av AI-tjänster. För att accelerera de positiva effekterna av AI-användningen i det svenska samhället har RISE samlat ett stort antal aktörer i arbetet med en AI-agenda för Sverige. Arbetet, som samlat representanter från akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle, presenterades i början av 2021 och fortsätter med bland annat etableringen av AI-centret.

Hur ser du på vägen framåt för Sveriges forskningsinstitut?

– Vi kommer att accelerera arbetet ytterligare med uppdraget att stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till en hållbar omställning av samhället. I regeringens forskningsproposition för de kommande fyra åren riktas stora satsningar för att möta samhällsutmaningar kopplade till bland annat klimatomställning och digitalisering. Här har vi som arbetar med industrinära tillämpad forskning en viktig roll att fylla. Det är också glädjande att man från statens sida lyfter RISE uppdrag att bidra till den offentliga sektorns förnyelse. Nyckeln för att lyckas med vårt viktiga uppdrag är den höga kompetens och det stora engagemang som finns hos våra 2 800 medarbetare. Jag vill rikta ett stort tack till våra kunder och medarbetare för ett fantastiskt samarbete under ett utmanande och annorlunda år.

/ Pia Sandvik, Vd, RISE

Publicerad: 2020-03-31
Pia Sandvik

Kontaktperson

Pia Sandvik

CEO

Läs mer om Pia

Kontakta Pia
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.