Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Så kan offentliga upphandlingar driva på cirkulär omställning

Offentlig upphandling och kravställning kan spela stor roll i övergången till en cirkulär ekonomi.
– Någonstans handlar det om att man kan göra stor skillnad om man upphandlar klippta gräsmattor snarare än gräsklippare, säger Louise Wallmander på Näringslivs- och destinationskontoret i Varberg, deltagare i Cirkulära Halland.

Louise Wallmander, Varbergs kommun

Att företag börjar ställa om till att producera och sälja cirkulära tjänster snarare än linjära produkter är ett viktigt steg för att vi ska klara att uppfylla Paris-avtalet. Men, om den här omställningen ska lyckas krävs inte bara att det finns säljare, det måste också finnas köpare.

En viktig köpare, och en stor maktfaktor i att driva utvecklingen mot cirkulär ekonomi, är den offentliga upphandlingen som står för många miljarder kronor varje år. Därför ingick inte bara företag utan även Varbergs kommun i projektet Cirkulära Halland.

– Vi genomförde en utbildningssatsning i kommunen via Cirkulära Halland under 2019, berättar Louise Wallmander som var den som ledde projektet. Dels var vi själva på Näringslivs- och Destinationskontoret med, dels bjöd vi in tre privata och tre kommunala bolag som fick lära sig mer om cirkulär ekonomi.

Från strategi till handling

Men framförallt såg man snabbt att det var just via den kommunala upphandlingen som man som kommun skulle ha störst möjlighet att omsätta de strategiska hållbarhetsmålen i praktisk handling. Därför bjöd man även in upphandlingsavdelningen att medverka i projektet.

– När de ska köpa in till kommunen skriver de tydliga kravspecar, och om de här specifikationerna bara handlar om produkter snarare än funktioner har de cirkulära bolagen inte en chans att vara med och ta de här kontrakten. Vi som kommun måste lära oss att vi kan efterfråga klippta gräsmattor och inte bara gräsklippare.

Satsning på lärande

Under året satsade Varbergs kommun stort på lärande för alla som deltog i projektet, så också för upphandlingsavdelningen.

– Både hos oss, och hos andra kommuner som vi har träffat under det här året, har det funnits en viss form av okunskap om hur långt det privata näringslivet ändå har kommit när det gäller att erbjuda cirkulära funktioner. Så det är en lärandeprocess, men vi har i alla fall börjat och vi har gjort en första delvis cirkulär upphandling av möbler.

Det är en lärandeprocess, men vi har i alla fall börjat

Upphandling av funktion istället för maskin

En kommun som också har börjat nosa på det här med cirkulär upphandling är Halmstad, några mil söder om Varberg, som precis har gjort klart sin första upphandling där man har köpt in en funktion istället för en maskin.

– Dels vill vi såklart göra vad vi kan för att ta hänsyn till världen omkring oss, säger Jenny Hertsgård, enhetschef på Park och Natur i Halmstad. Men vi såg också det här som en möjlighet att ha rätt maskin till rätt uppgift hela året.

Tidigare har kommunen köpt in gräsklippare för sommarbruk, och under vintern har man byggt om dessa för att använda till att ploga snö och sprida halk-flis.

– De är jättebra gräsklippare, men de är inte optimala vintermaskiner och de slits hårt av att användas så, konstaterar Jenny Hertsgård. Ska vi få till en effektiv parkdrift ska vi försöka få rätt personal och rätt maskin till rätt uppgift, så därför blev vi nyfikna på möjligheterna med cirkulär upphandling.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna

Tillgång till en optimal maskin

I samarbete med produktföretaget Hako har man skrivit avtal om att företaget ser till att kommunen året runt har tillgång till en optimal maskin: en liten traktor för halkbekämpning på vinterhalvåret och en gräsklippare på sommarhalvåret.

– Det här är ett test som ska utvärderas, men om det går bra kan det ge oss möjligheten att ha en jämnare kvalitet och kostnad för våra maskiner, samtidigt som vi gör något bra för miljön, säger Jenny Hertsgård. Jag ser fram emot att se hur det utvecklar sig!

Cirkulära Halland

Det brukade kallas slit och släng-samhället. En värld där produkter användes tills de gick sönder eller ersattes av en nyare modell, de gamla hamnade på tippen. Idag tänker vi annorlunda. Vi vet att världen och dess resurser har en ände. Parisavtal och Agenda2030 sätter press på länder, regioner, kommuner och näringsliv likväl som den enskilde konsumenten. Men hur gör man för att skapa en hållbar och cirkulär ekonomi? Hur kan ett företag bredda eller ställa om sin affär så den blir både lönsam och cirkulär, och vilka möjligheter har kommuner och regioner att påverka marknaden genom sina upphandlingar?

RISE har i projektet Cirkulära Halland jobbat i nära samarbete med näringsliv och kommuner för att skapa förutsättningar för cirkulär ekonomi. Det här är vår berättelse.

Josefina Sallén

Kontaktperson

Josefina Sallén

Fokusområdesledare Cirkulär omställning och coach inom Cirkulär omställning

+46 72 208 93 60

Läs mer om Josefina

Kontakta Josefina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Pernilla Dahlman

Kontaktperson

Pernilla Dahlman

Affärsledare Circular Business Lab

Läs mer om Pernilla

Kontakta Pernilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.