Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Visualisering i industrin

Så kan industrin jobba smartare – med hjälp av visualiseringar

Tillgången på data har ökar snabbt i industrin – och ännu mer blir det i spåren av IoT, sensorer och utbudet av externa data som allt enklare kan integreras i systemen. Men hur kan datan användas till att förbättra processer, förhindra problem, fatta rätt beslut och använda personal och utrustning effektivare? Det är där visualiseringar blir helt avgörande.

I många industriföretag växer en frustrerande känsla av att ”vi borde väl kunna göra mycket mer med datan?”.

Och svaret är förstås ja. Processer kan förbättras, maskiner kan utnyttjas mer optimalt, maskinfel upptäckas tidigare (innan de orsakar stora avbrott i tillverkningen), personalresurser bli effektivare och rätt beslut kan tas snabbare, både på en strategisk och operativ nivå. Men hur kommer man dit?

Överblick av datan

– En första utmaning som många industriföretag har är att de saknar överblick över sin data utifrån vilken nytta den kan göra, och vad som krävs för att komma vidare, säger Andreas Thore, forskare på RISE.

Han hjälper industrier i utveckling av lösningar i korsningen IoT, molntjänster och visualisering av data.

– Med verktyg för att visualisera stora datamängder kan man medvetandegöra vad som går att göra med datan utan att ens veta vad man letar efter. Vilket värde som går att utvinna ur datan går att upptäcka med olika online-verktyg för visualisering. Det är sådant som vi hjälper till med att utvärdera, så att man hittar rätt datalagrings- eller databehandlingsverktyg för ens behov. Bara Microsoft Azure tillhandahåller hundratals olika tjänster att välja bland.

Visualiseringar gör att alla kan förstå behov och utmaningar lättare

Visualiseringen visar potentialen

När relevant data visualiseras – i form av alltifrån trendlinjer till varnande indikatorer – blir det ofta uppenbart för både ledningsgruppen, linjechefer och personal i produktionen vilka data som kan hjälpa verksamhetens utveckling framåt.

– Vi hör ofta kommentarer som ”Vi kan alltså bara se vad som hände förra veckan? Det var inte bra. Vi skulle ju behöva veta hur det ser ut just nu”, eller ”Om vår leverantör kompletterar med datan si och så, så blir det möjligt för oss att spåra X, och då kan vi spara tid på Y”.

På samma sätt som en bil indikerar när det är dags att byta olja, hur mycket bensin som finns kvar eller vilken körsträcka du får från din körmiljö, så finns mycket att vinna på skapa motsvarande instrumentpaneler, skräddarsydda för olika roller i verksamheten, där sensorer från maskiner exempelvis delar data i realtid och ger viktiga insikter som underlag för både snabba operativa och mer långsiktiga strategiska beslut.

– På så sätt blir man snabbt varse om abnormaliteter och kan agera innan problem uppstår. Ofta finns ett behov av att dela upp maskinen i mindre komponenter som IoT, för att samla in data i varje del, varje sekund eller halvsekund. För vissa verksamheter och vissa maskiner räcker det kanske med en gång i timman eller en gång om dagen.

Underlättar samarbete

En annan stor fördel kommer när data från olika enheter från både organisationen och leverantörer kan visualiseras. Det kan hjälpa till att identifiera och åtgärda produktionsutmaningar och optimera flöden.

– Visualiseringar gör att alla kan förstå behov och utmaningar lättare. Utan att göra datan överskådlig visuellt, blir det väldigt svårt att identifiera vilka data som är användbara.

– Genom visualiseringar kan man också lätt se effekter av åtgärder i produktionen.

Andreas Thore

Kontaktperson

Andreas Thore

Forskare

+46 10 228 49 02

Läs mer om Andreas

Kontakta Andreas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Johan Belking

Kontaktperson

Johan Belking

Developer/Designer

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.