Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE leder er in i framtiden – på område efter område

30 000 verksamheter tar årligen hjälp av RISE tjänster för hållbar omställning, tillämpad forskning, livslångt lärande, provning, certifiering och kalibrering. Med oss som partner kan både små och stora företag eller organisationer effektivare möta nya krav och förväntningar från kunder, medborgare och myndigheter.

Ta era mest angelägna frågor och utmaningar till RISE, hur svåra de än är, så öppnas dörren till den yttersta framkanten av expertis, tillämpad forskning, utveckling och teknik, processer, metoder, testbäddar och samarbetspartners inom en lång rad områden: Digitalisering, energi och biobaserad ekonomi, hållbara städer och samhällen, hälsa och life science, mobilitet och materialomställning.

Regeringens uppdrag

Som statligt ägt forskningsinstitut har vi regeringens uppdrag att främja konkurrenskraft, förnyelse och bidra till lösningar på samhällets utmaningar, och bedriver egen tillämpad forskning inom bland annat AI, blå tillväxt, byggd miljö, cirkulär omställning, digital säkerhet, energi, hälsa, innovationssystem, komponenttillverkning, livsmedel, material, processtillverkning, risk och säkerhet, tjänsteforskning, mobilitet och transportsystem.

– Vi ger näringslivet och offentliga verksamheter strategisk, taktisk och operativ hjälp att ställa om till hållbarhet, ta fram nya innovationer, dra nytta av de senaste tekniska framstegen, och komma vidare i sina komplexa utmaningar, säger Eilert Johansson, chef inom strategisk forskning och affärsutveckling på RISE.

RISE erbjudande kan delas in i fyra kategorier:

  • Omställningsledning, där vi hjälper er att fortsätta vara relevanta i den snabba förändringen av kund- och samhällskrav.
  • Tillämpad forskning och utveckling, med bland annat 129 test- och demonstrationsmiljöer för att prova och utveckla koncept, produkter och tjänster.
  • Provning, certifiering och kalibrering, med marknadens största bredd inom det här området.
  • Livslångt lärande, med utbildningar baserade på den senaste forskningen och tillämpningarna och hjälp att ställa om till en lärande organisation.

– Med ett par tusen egna forskare, strategiska rådgivare och projektledare inom de viktigaste områdena i samhällsutvecklingen är vi duktiga på att ta ett steg tillbaka, se helheten och förstå vilka faktorer som är relevanta, och vad som behöver göras, säger Eilert Johansson.

Eilert Johansson

Kontaktperson

Eilert Johansson

Chef Affärsutveckling

Läs mer om Eilert

Kontakta Eilert
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.