Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Rester från skogen blir framtidens flygbränsle

Flyget står för en stor del av koldioxidutsläppen och ökat resande ställer högre krav på tekniska lösningar för att minska utsläppen. Tillsammans med industrin utvecklar forskare nu fossilfria bränslen av svensk skog.

Ett av regeringens miljömål är att Sverige ska vara fossilfritt år 2050. För att nå målet måste utsläppen av koldioxid minska, och stort fokus ligger på flyget vars bränsle nästan uteslutande kommer från fossila råvaror. På RISE utvecklar forskare metoder och tekniska lösningar för att tillverka förnybara bränslen, till exempel flygbränsle av lignin.

– Trä består av cellulosa, hemicellulosa och lignin men vid kemisk massa- och papperstillverkning är lignin en biprodukt. Ofta eldas ligninet upp och ger processånga och värme men om vi istället tillverkar förnybara drivmedel skulle det kunna utnyttjas bättre, berättar Johanna Mossberg som är fokusområdesledare för fossilfria transporter på RISE.

Utsläppen kan minska med 50 procent

Om allt fossilt flygbränsle kunde ersättas med förnybart skulle det vara möjligt att halvera flygets klimatpåverkan. Att få bort allklimatpåverkan från flyget är svårt, bland annat på grund av den så kallade höghöjdseffekten som innebär att flygplan som flyger över 10 000 meter påverkar klimatet annorlunda och bidrar till högre andel utsläpp. Globalt sett finns även en annan begränsning, nämligen att biomassan helt enkelt inte räcker till för att byta ut allt bränsle inom flyget samt även sjöfarten och vägtrafiken. För svenskt flyg är möjligheterna däremot större.

– Vårt inrikesflyg står för en mindre del av det totala flygandet och därför räcker den svenska biomassan gott till. Ur ett resursperspektiv skulle det därför inte vara några problem att byta ut och driva inrikesflyget med ligninbaserat bränsle, säger Johanna Mossberg.

Sverige visar vägen

Eftersom det svenska inrikesflyget bara står för en liten del av de totala flygutsläppen kommer de globala koldioxidnivåerna inte påverkas märkbart, även om vi ersatte allt bränsle för våra svenska inrikesflygningar. Johanna Mossberg poängterar dock att det handlar om ett symbolvärde, snarare än en faktisk siffra på koldioxidutsläppen.

– Det är oerhört viktigt att ta fram nya drivmedel och att byta ut det fossilbaserade. Vi använder idag drygt fyra jordklot om man ser till resursanvändning och det säger sig självt att det inte är hållbart. Sverige ska ligga i framkant och vi ska visa att det är möjligt att ställa om genom att ta fram teknik och kunskap som vi sedan kan exportera till andra länder. Då kommer vi att kunna påverka och göra skillnad på riktigt!

Verklighet om 15 år

En av utmaningarna med att ta fram förnybara bränslen är den ekonomiska aspekten.

– Flygbränsle är idag skattebefriat och därför finns inte motsvarande ekonomiska incitament att byta till förnybart bränsle som inom vägtransportsektorn. Det är en avancerad process att tillverka förnybara drivmedel och de blir därför dyrare att fram. Om man kan få till en betalningsvilja skulle det vara möjligt att ligninbaserade bränslen finns i tanken om 10-15 år, avslutar Johanna Mossberg.

Published: 2018-08-16
Johanna Mossberg

Kontaktperson

Johanna Mossberg

Avdelningschef

Läs mer om Johanna

Kontakta Johanna
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.