Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Realtidskoll på luftkvalitet för bättre val

Alla val vi gör får effekter. När det kommer till transporter kan valen vi gör få stor påverkan på miljön. Ett sätt att ge medborgarna bättre möjligheter till välinformerade val är skapa system som i realtid visar till exempel förändringar luftkvaliteten.
– Genom att kombinera sensorer med Internet of Things-utvecklingen kan vi hitta bättre sätt att samla in informationen och synliggöra, säger Katrin Persson, sensorexpert RISE.

Runt om i Göteborg placeras system med sensorer för att mäta luftföroreningar (NOX, partiklar och buller) och bräddning av dagvatten. Projektet heter LoV-IoT – en förkortning för Luft och Vatten – Internet of Things och drivs av miljöförvaltningen vid Göteborg Stad. Sensorsystemen är nämligen uppkopplade mot internet och datan som kommer in behandlas och ska i slutändan kunna bli tillgänglig i realtid för alla via digitala kommunikationsplattformar, till exempel via mobilen.

Flera sensorer tillsammans ger bättre underlag

Sensorerna som används är relativt billiga och finns tillgängliga på marknaden. Plattformen är konstruerad så att sensorerna är utbytbara då utvecklingen inom området går fort. En av tankarna bakom projektet är att se hur flera sensorer och kombinationer av sensorer tillsammans kan ge ett mer högupplöst beslutsunderlag som kan jämföras med och valideras mot en kostsam referensstation.  

– Dessutom vill vi inte låsa oss. Under projektets gång vill vi kunna ha möjlighet att byta sensorer allt eftersom utvecklingen går framåt.

Övervakning av dagvatten

Det här projektet är till viss del en fortsättning på det uppmärksammade projektet Miljöväder. Men nu tar man steget vidare och inkluderar även övervakning av dagvatten. Dessutom har även Uppsala och Chiles huvudstad Santiago gått med i projektet där samma system med sensorer kommer testas.

– I Göteborg är en sådan här lösning extra aktuell. Med tanke på det stora infrastrukturprojekt Västlänken som pågår är det bra att alla direkt kan följa vad arbetet får för påverkan på vår närmiljö, säger Katrin Persson.

Att med hjälp av uppkopplade sensorer mäta dagvattnet på olika platser i vattennätet är projektet först ut med. Dagvatten är det vatten som kommer från regn eller smältvatten. Allt eftersom större städer blir allt mer förtätade finns det färre ytor för dagvattnet att samlas upp i – en större del dagvatten rinner ner i stadens brunnar. Med sensorer i brunnarna går det att följa var och när bräddning sker (i kombinerade avloppsledningssystem blandas orenat avloppsvatten med regnvatten vid stora mängder vatten) men också hur grumligt vattnet är över tid.

Samlar många kompetenser

Övergripande samlar projektet många kompetenser. RISE bidrar till exempel med sin spetskunskap kring sensorer och system. Övriga deltagare i projektet är bland andra Göteborgs Stad, IVL Svenska Miljöinstitutet, Talkpool, Vinnter och Ericsson.

– Det här är ett första steg. Om man tittar framåt kan man tänka sig att man hittar lösningar där man strösslar ut ännu fler sensorer över större områden, säger Katrin Persson.

– Utvecklingen med Internet of Things går snabbt. Då är det också viktigt att vi är noga med att kontrollera den data som kommer in från sensorerna.

När allt är klart kanske det i framtiden blir naturligt att inte bara kolla vilken resväg som är snabbast – man kanske också vill veta vilken väg som har minst partikelförorenad luft? Eller att man också kontrollerar bullernivån innan ett bostadsbyte är aktuellt.

– När luftföroreningarna går att följa på ett enkelt sätt så är förhoppningen att det kommer leda till en större beteendeförändring där fler väljer att ta cykeln eller åka kollektivt, säger Katrin Persson. 

Published: 2018-10-03