Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Quick and Clean – ett enklare alternativ än miljövarudeklaration

En miljövarudeklaration är ett utmärkt sätt att undersöka och redovisa en produkts miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Men det finns tillfällen när det kan vara idé att göra en enklare analys enligt devisen ”Quick and Clean”.

Med en miljövarudeklaration (EPD) får man en tredjepartsgranskad och certifierad livscykelanalys, en ögonblicksbild från vagga till grind eller vagga till grav för en produkt eller tjänst. Det här är användbart när man vill jämföra två likvärdiga produkters miljöpåverkan med varandra för att välja det alternativ som är bättre ur miljösynpunkt över hela livscykeln. Certifikatet ger nödvändig tillförlitlighet åt det beslut som behöver tas.

Men eftersom en EPD kräver omsorgsfulla förberedelser, noggrannhet, granskningsbarhet och avancerad kompetens är de än så länge relativt få till antalet. För snabbare och mer alldagliga beslut behövs i stället enklare livscykelanalyser, ”Quick and Clean”. Dessa är ofta tillräckligt tillförlitliga om syftet är avgränsat och man snabbt vill kunna fatta beslut eller få råd inför ett vägval.

– Quick and Clean kan vara bra om alternativet är att inte ha något underlag alls. En kund som ska köpa en produkt kanske inte alls är beredd att betala merkostnaden för en miljövarudeklaration, men kanske vill veta att en särskilt avgörande komponents miljöpåverkan är verifierad. Ett annat exempel kan vara ett företag som jobbar med ekodesign och som på ett tidigt stadium i produktutvecklingen vill jämföra hur energieffektivt ett alternativ är i förhållande till ett annat. Där kan en enklare databas med verifierad livscykelanalysdata bidra med en bra kompass för att göra rätt val, säger Raul Carlsson, senior forskare på RISE inom certifieringsutveckling på RISE.

 Det gäller att vara tydlig med att det handlar om en avgränsad del

Ett annat konkret exempel på Quick and Clean är hur RISE tagit fram klimatpåverkan för ett stort antal livsmedel i Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas.

– På så vis kan till exempel storkök få en bra indikation på hur de ska sätta ihop sin tallrik, inte bara ur näringssynpunkt utan också för att minska dess klimatpåverkan, säger Raul Carlsson.

Jämförbarhet en fördel

En av fördelarna med att göra en komplett miljövarudeklaration är jämförbarheten med andra produkter. Definierade produktkategoriregler (PCR) gör att man enkelt kan jämföra produkter från olika leverantörer med varandra och att alla deklarationer baseras på en standardiserad metodik för livscykelanalys (LCA). Dessutom krävs en oberoende tredjepartsgranskning. 

– Om man ska avvika från miljövarudeklarationen är det därför viktigt att man förhåller sig till produktkategoriregler, livscykelanalysens grundprinciper och tredjepartsgranskningen på ett meningsfullt och trovärdigt sätt när man verifierar enklare Quick and Clean-databaser. Det gäller att vara tydlig med att det handlar om en avgränsad del, vara noga med att ange vad denna omfattar och hur data kan användas och kommuniceras, påpekar Raul Carlsson.

Så kan RISE hjälpa kunder med livscykelanalyser enligt ”Quick and Clean”

  • RISE kan göra specialiserade databaser där syfte och målgrupp är kända och begränsade.
  • RISE kan sammanställa kompetenskrav för de som ska ta fram och validera data.
  • RISE kan beskriva hur databasen är tänkt att användas och certifiera/validera användningen så att rätt uttalanden görs.
  • RISE kan svara för uttalanden i databasen och innebörden av dessa när databasen används korrekt.
  • RISE kan utveckla databasen långsiktigt och agilt allteftersom kunskap, tillverkningsteknologier, material och annat utvecklas.
  • RISE och andra certifierings-, verifierings- och valideringssystem säkrar opartiskhet och kompetens i förhållandet mellan utveckling och revision.
Raul Carlsson

Kontaktperson

Raul Carlsson

Senior forskare

+46 10 228 49 05

Läs mer om Raul

Kontakta Raul
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.