Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Produktionskedjan viktigare än materialet för att uppnå hållbarhet

En t-shirt av ekologisk bomull är inte alltid ett bättre miljöval än en av konventionell bomull.  Och viskos kan vara bland de sämsta och bästa miljövalen, beroende på fabrik. En ny studie visar att en transparent och miljömässigt ansvarstagande produktionskedja ofta är en viktigare hållbarhetsfaktor än valet av material.

För att kunna bedöma hur stor miljöpåverkan ett klädesplagg har måste hela livscykelperspektivet beaktas.

– Ja, det räcker inte att bara titta på vilket material plagget är gjort av. Alla resurser som använts vid tillverkningen måste tas med. En fabrik kan använda ekologisk bomull, men samtidigt färga tyget med giftiga färgämnen och producera sin el och värme av fossila bränslen som kol, säger Sandra Roos, forskare på RISE och medförfattare till studiens två rapporter, del 1 och 2 av The Fiber Bibel från Mistra Future Fashion.

En viktig slutsats i rapporterna är att skillnader i producenternas sätt att arbeta i tillverkningen av fibrer hela vägen till färdigt plagg ofta har större miljöpåverkan än vilken fiber som finns i plagget.

Underkänner förenklade jämförelser

Rapportförfattarna underkänner förenklade jämförelser mellan kläder tillverkade av fibrer som klassas som antigen ”gröna” eller konventionella, ”bra” eller ”dåliga”. I stället bör man fokusera på om producenterna har ett fungerande miljöarbete och hur textilfibrerna används genom hela livscykeln. För kläder omfattar livscykeln allt från odling av till exempel bomull eller lin och spinning av garn till vävning, färgning och sömnad.

I studien har forskarna även undersökt om nya fibrer som används i kläder och marknadsförs som hållbara verkligen är bättre för miljön. En slutsats är att det sällan finns tillräckligt med data för att klassa fibrerna som just hållbara och att en sådan klassning därför kan bli missvisande.

– Det finns en risk att investeringar i ny fiberteknik inte görs där miljövinsterna är som störst. Bristen på data kan också leda till felaktiga eller oinformerade beslut kring val av nya fibrer. Det gäller både dess miljöprestandapåverkan och de tekniska egenskaperna, säger Gustav Sandin, forskare på RISE och medförfattare till del 2 av The Fiber Bible.

Nya alternativ till bomull behövs

Enligt forskarna råder det inget tvivel om att det behövs nya alternativ till konventionell bomull, som är den mest använda naturliga fibern i kläder. Orsaken är att odlingen ofta innebär konstbevattning och användande av bekämpningsmedel.

I praktiken har en del bomull av ekonomiska skäl sedan länge ersatts av skogs- och syntetfiber. Resultaten visar dock att ingen av de alternativa fibrer som finns tillgängliga i dag har alla de egenskaper som bomullen erbjuder.

– I stället måste vi se över vilken typ av fiber som passar till vilken typ av produkter, säger Sandra Roos.

Mistra Future Fashion

Rapporterna The outlook report, The Fiber Bibel part 1 & 2 har tagits fram av forskare på RISE inom Mistra Future Fashion, ett av världens största forskningsprogram om hållbart mode, med vision om ett systemskifte till en modeindustri som är cirkulär och hållbar. Programmet syftar till att leverera insikter och lösningar som kommer att användas av den svenska modeindustrin och andra intressenter för att avsevärt förbättra dess miljöprestanda och stärka dess globala konkurrenskraft.

Mistra Future Fashion startade 2011 och förlängdes med en andra fas från 2015 till 2019. De viktigaste resultaten från den första fasen, som även pekar ut riktningen för den andra fasen, samlades i ett Future Fashion Manifest i september 2015.

Mistra Future Fashion finansieras av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, och koordineras av RISE Research Institutes of Sweden.

Mer information om Mistra Future Fashion finns på http://mistrafuturefashion.com. För frågor om programmet och vidare forskningsresultat, vänligen kontakta Åsa Östlund på asa.ostlund@ri.se

Rapporterna som refereras till i artikeln finns att ladda ner nedan:

The Outlook Report

Rex, Okcabol, Roos. Possible sustainable fibers on the market and their technical properties. Fiber Bible part 1. Mistra Future Fashion report 2019:02

Sandin, Roos, Johansson. Environmental impact of textile fibers – what we know and what we don’t know. Fiber Bible part 2. Mistra Future Fashion report 2019:03

Publicerad: 2019-05-09