Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Proaktivt underhåll säkrar vår framtida infrastruktur

Klimatförändringar, digitalisering, hållbarhetskrav. Världen förändras i snabb takt, och det behöver vårt arbete med underhåll av infrastruktur också göra. Inom forskningsprogrammet Mistra InfraMaint försöker man illustrera detta – genom att blicka in i framtiden.

Hur jobbar en svensk kommun tio år in i framtiden med infrastruktur, beslutsstöd och upphandlingar? Det är en av grundfrågorna som forskningsprogrammet Mistra InfraMaint försöker besvara. För en sak är säker redan nu: att bara fortsätta som vanligt är inget alternativ.

– Det som händer om vi fortsätter som tidigare, det är att vi inte riktigt har råd att göra allt vi vill och måste göra. Vi kan inte heller vara så hållbara som vi måste vara. Så det finns inget alternativ där vi fortsätter precis som förut, säger Lars Marklund, programchef för Mistra InfraMaint.

Stora underhållsbehov

Lars Marklund påpekar att det finns stora behov av underhåll, särskilt inom den kommunala infrastrukturen för vatten, avlopp och vägar. Detta behöver lösas utan alltför mycket utökade resurser, på ett effektivt och hållbart sätt. Att ta fram en modell för en ”framtidskommun” blev ett sätt att lyfta blicken och proaktivt jobba med både dagens och morgondagens utmaningar.

Ett exempel på en effektivisering i framtidskommunen är automatiskt genererade beslutsunderlag. När man utreder vilka VA-ledningar som ska bytas och vilka vägar som ska beläggas, kommer det finnas ett system som kan jämföra olika alternativ genom att hämta information om kostnader, samt konsekvenserna av att utföra en åtgärd kontra att låta bli. På så vis får man ett underlag som gör det mycket lättare att fatta ett beslut, och veta mer exakt vad detta beslut kommer leda till.

– Om alla underlag kan tas fram digitalt så är det mycket enklare att jämföra olika alternativs konsekvenser. Om vi exempelvis satsar 30% mer på utbyte de närmaste åren, hur mycket mindre akut underhåll och störningar beräknas det bli då?

Det kommer bli lättare och krävas mindre akuta underhållsarbeten i framtiden

Större fokus på hållbarhet – mindre ”brandsläckning”

Den svenska infrastrukturen byggdes upp under 1950-, 60- och 70-talen och innebar stora investeringar från samhället. Även om det mesta av den fortfarande fungerar väldigt bra, så växer en underhållsskuld, ett framtida behov av att ta hand om och vårda det som byggts upp, för att på det sättet förlänga dess livslängd.

– Om vi inte minskar på underhållsskulden så kommer vi att behöva ägna oss åt att reparera och mister möjligheten att arbeta proaktivt, säger Lars Marklund. Det blir både dyrare och mer resurskrävande.

I framtidskommunen förändras underhållets perspektiv, så att arbetet blir ”mer framåtsyftande än akut brandsläckande”, som Lars Marklund uttrycker det.

– Det kommer bli lättare och krävas mindre akuta underhållsarbeten i framtiden, eftersom saker som går sönder ”säger till” innan de går sönder. Då kan man i förebyggande syfte åka till exempelvis en pumpstation och byta ut den del som håller på att gå sönder, istället för att behöva åka ut akut när den redan gjort det.

Men framtidskommunen kan inte bli verklighet om man inte också blickar bakåt.

– Det som är mest bråttom idag tror jag är att se till att den erfarenhet som finns i alla kommuner, hos de som jobbat länge, finns dokumenterad, så att nyare personal kan dra nytta av den. Sedan måste dessa data tolkas och analyseras – men utan vare sig data eller erfarenhet blir det inte lätt.

Nya arbetssätt ställer större krav

Att utifrån detta anamma framtidens arbetssätt blir ingen enkel process. Att börja jobba på nya sätt tar förstås tid, och ställer stora krav på kommunikation, kompetens och personal.

– Det är klart att det alltid är en utmaning när förändringarna går fort. Men jag tror att det finns stora möjligheter, och att det kommer bli väldigt, väldigt kul, avslutar Lars Marklund.

Lars Marklund

Kontaktperson

Lars Marklund

Forskare

+46 70 879 70 99

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.