Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Paint Center

Paint center löser allt inom lackering och ytteknologi

Valet av förbehandling och färg är avgörande för lackerade produkters utseende, prestanda och livslängd. Men hur väljer man rätt sorts ytbehandling utifrån vidhäftningsförmåga, slitstyrka och glans? Vilken förbehandling och härdprocess är lämplig? Vilken appliceringsutrusning behövs och hur säkerställs robotbanorna inför lackeringsprocessen?

Vid RISE testbädd Paint Center i Mölndal, kan både industrin och mindre producenter testa olika metoder för färger, förbehandling och lackering. Paint Center är en oberoende part vid utvärdering av olika leverantörer och material och har lång erfarenhet av att jobba tillsammans med industrin både nationellt och internationellt.

‒ Hos oss kan industri och verkstäder jämföra olika processer och testa nya ytskikt, beläggningar och färgskikt på neutral mark. Hur fungerar deras ytskikt och färger? Hur kan de bli bättre? Hur får man en vattenavstötande yta eller hur får man den helt ren? Vi analyserar ytor ned till molekylnivå och utvärderar egenskaper såsom hållbarhet, vidhäftning och glans men kan också erbjuda kemiska analysmetoder och mikroskopi, säger Charlotte Ireholm, forskare på RISE.

Pilot- och fullskala i verklighetsnära miljö

I testanläggningen utförs lackering, provning och analys i produktionslika förhållanden. Det innebär att Paint Center kan hjälpa till med att säkerställa att appliceringsutrustning och robotbanor stämmer inför kommande produktionssättningar eller förändringar i lackeringsprocessen. 

‒ En fördel med vår anläggning är att vi kan utföra industrinära processer i både pilot- och industriell skala. Det unika är att teknik eller en process testas av den verksamhet för vilken den är avsedd att användas i produktionslika förhållanden.

Paint Center utför också provning av lackerade ytskikt enligt olika certifieringsstandarder eller kravspecifikationer. Charlotte berättar att de bland annat har hjälpt några av de svenska fordonsföretagen med att jämföra prestandan på lack från olika leverantörer.

SCANIA, liksom Volvo, är dessutom också medlemmar i Produktionsklustret för ytbehandling och målning med fokus på fordon, där RISE har koordinatoruppdraget. Det gör att RISE genom Paint Center har specifik kompetens inom fordonsindustrin. 

‒ Men vi behärskar förstås även andra branscher. Genom våra samarbeten med experter inom robotisering, lackering och simulering kan vi hjälpa till att hitta lösningar för utvärdering av till exempel substrat, färg och appliceringsutrustning för de flesta material, säger Charlotte Ireholm.

Forskning kring plasmabehandling

Testbädden vid Paint Center används – förutom till företagsuppdrag – inom olika forskningsprojekt. Just nu forskar man bland annat kring plasmabehandling (joniserad gas) tillverkad av trycksluft, inför lackering av plast. 

‒ Vid lackering av plast är det ofta svårt att få god vidhäftning. Med plasmabehandling kan vi utföra en förbehandlingsprocess för lackering av komponenter i plast med hög och robust kvalitet och på så sätt komma från risken för torkmärken eller andra defekter i lacken som man riskerar med andra förbehandlingsprocesser, berättar Charlotte Ireholm.

Plasmabehandling är dessutom en mer miljövänlig förbehandling då behov av vatten, rengöringsmedel, vattenrening, energiförbrukning och behov av kemikalier avsevärt minskas.

Vår spetskompetens ligger inom ytbehandling i form av som lackering och andra typer av appliceringsprocesser

Fullständigt utrustad lackeringsverkstad

I den 400 kvm stora verkstadslokalen i Paint Center finns det mesta som man kan finna i en större lackeringsverkstad.

‒ Vi kan utföra såväl pulverlackering som våtlackering och har också möjlighet att rigga våt- och elektrokemiska ytbehandlingar i bad i vår pilotlina.

Förutom anläggningen för elektrokemisk ytbehandling, finns en härdningsugn och en IR-ramp för härdning med kort- och mellanvågig IR. Därtill finns olika appliceringsutrustningar för sprutapplicering liksom en lackbox med möjlighet till automatiserad lackering med robot liksom en box för pulverlackering.

Mångårig expertis inom ytbehandling

Genom mångårig erfarenhet av olika forskningsprojekt, kunduppdrag och provning har RISE Paint Center fått en gedigen erfarenhet inom val av förbehandling och ytbehandling inklusive kravställning och problemlösning i produktion.

‒ Vår spetskompetens ligger inom ytbehandling i form av som lackering och andra typer av appliceringsprocesser. Vi har expertis inom hela kedjan, från leverantörer av kemikalier och producenter av färg till appliceringsutrustning till uppdragsgivaren. Vi välkomnar både stora och små företag som behöver expertis inom området, avslutar Charlotte Ireholm.

Publicerad: 2022-03-09
Charlotte Ireholm

Kontaktperson

Charlotte Ireholm

Forskare

Läs mer om Charlotte

Kontakta Charlotte
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.