Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Metkel Yebio sitter framför sin datorskärm på kontoret

"På RISE har jag en plattform för samverkan och nätverkande"

Dr Metkel Yebiyo och hans kollegor tar sig an en av vår tids viktigaste frågor - omställningen till ett hållbart energisystem.

Metkel Yebiyos arbetar som forskare på enheten värme- och kylteknik. Hans huvudfokus är värmepumpsteknik, en energieffektiv, kostnadseffektiv och klimatneutral teknik som kommer att spela en viktig roll när det gäller att ta itu med världens beroende av fossila bränslen. 

– I över 100 år har samhällen varit beroende av fossila bränslen för att driva sina ekonomier - omkring 80% av världens energiförsörjning utgörs av fossila bränslen. Men regeringar och beslutsfattare börjar inse att värmepumpsteknik kommer att spela en viktig roll när det gäller att tillhandahålla en hållbar alternativ teknik.

Metkel är också redaktör för Heat Pumping Technology Magazine, som publiceras av Heat Pump Centre (HPC), ett världsledande kunskapscenter för värmepumpsteknik. 

– Genom mitt arbete i HPC bidrar jag till att skapa globala forskningssamarbeten som har stor påverkan på samhällets utveckling.

Vi har en öppen och ärlig kommunikation, vilket för mig är en förutsättning för ett framgångsrikt team.

Problemlösare trivs bäst tillsammans

Samarbete är en stor del av Metkels arbete. På RISE samarbetar han mycket med kolleger i gemensamma forskningsprojekt. De stödjer varandras utveckling genom att dela kunskap, ge återkoppling och hjälpa varandra med olika utmaningar. Han förklarar flera faktorer som avgörande för den starka lagandan:

– Vi har en öppen och ärlig kommunikation, vilket för mig är en förutsättning för ett framgångsrikt team. Varje teammedlem behandlas lika, vi respekterar varandras roller och vi tar hänsyn till varje teammedlems åsikt. En tradition är också fika varje tisdag och fredag - jag vet hur viktigt det är i den svenska kulturen. Det kan verka som småsaker, men tillsammans har de stor betydelse när det gäller att lyfta lagandan.

Vad är det bästa med att arbeta på RISE?

– Det finns mycket som är “bäst med att arbeta på RISE”, men jag ska nämna två saker. För det första är det inspirerande och engagerande att arbeta inom energiområdet på RISE, främst för att vi bidrar till att göra det möjligt att uppnå ett säkert, energi- och kostnadseffektivt och klimatneutralt energisystem. Och för det andra erbjuder RISE en plattform för nätverkande och samarbete med akademin, industrin, olika marknadsaktörer och beslutsfattare, som jag uppskattar att vara en del av.

Vad gör dig nyfiken?

–Som forskare är nyfikenhet det som driver mig. Jag är alltid nyfiken på utvecklingen av framtidens förnybara tekniker. Frågor som "hur kommer det att se ut 2050?" väcker min nyfikenhet.

Vilken är tidernas bästa innovation?

– Här måste jag vara partisk och säga utvecklingen av värmepumpstekniken. En nyligen genomförd studie av Internationella energiorganet visar att vi måste installera omkring 1,8 miljarder värmepumpar till år 2050, vilket visar hur viktig denna innovation är i kampen mot klimatförändringen och som en alternativ teknik för att försörja vår ekonomi.

Fakta om Metkel

Har arbetat på RISE sedan 2021

Spelar tre olika musikinstrument

Har arbetat 15 år i Storbritannien

JOBBA HOS OSS

På RISE arbetar över 3 000 kollegor som tillsammans bidrar till ett mer hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Vill du bli en av oss? 

Lediga jobb

Se fler intervjuer

Livet på RISE