Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Hydroponisk odling vid RISE datacenter ICE i Luleå
Foto: Simon Eliasson

Ökad konkurrenskraft genom hållbar omställning

Hjälpa näringslivet att förnya sig. Skynda på omställningen. Få offentlig sektor att samverka med näringslivet för att möta gemensamma samhällsutmaningar inom bland annat klimat och miljö, digitalisering eller hälsa och välfärd. Internationellt konkurrenskraftiga. Det är inget litet uppdrag som RISE har, och institutets drygt 3000 forskare och andra medarbetare arbetar varje dag för att få det att hända.

RISE uppgift är formulerat av regeringen i forskningspropositionen, och där är vägen tydligt utstakad. Ska svenskt näringsliv och offentlig sektor ligga i framkant, så handlar det om hållbarhet.

– Jag tror att hållbarheten i alla sina dimensioner ligger i hela verksamhetens DNA. Och då är det roligt när omställningen till en hållbar tillväxt så ofta går hand i hand med att stärka industrins konkurrenskraft. Ta till exempel fordonsindustrin. Utan elektrifiering finns ingen framtid, men när den svenska industrin är i framkant med att elektrifiera så gör man också bilar och komponenter med en mycket större efterfrågan än tidigare, säger RISE VD Pia Sandvik.

I regeringens senaste forskningsproposition understryks också behovet av ett systemperspektiv på hållbarhetsfrågorna.

– Alldeles för ofta har vi arbetat med hållbarhet i små skärvor. Men när vi minskat fotavtrycket i en del, har istället resursutnyttjandet och utsläppen ökat i en annan del. Med vår forskningsbaserade kunskap kan vi hjälpa företag att se hur en åtgärd påverkar helheten. När målkonflikterna blir synliga, blir det också möjligt att fatta rätt beslut.

Drivande för att lösa samhällsutmaningar

RISE har en tjugoprocentig grundfinansiering från staten som kontinuerligt investeras i att säkra att man har forskare med rätt kunskap för att möta samhällsutmaningarna. Hälften av finansieringen kommer från industrin, som ska se hur deras konkurrenskraft stärks när de tillsammans med RISE kan utveckla nya innovationer eller effektivisera sin produktion.

– Men man ska inte ta det som att vi bara ger industrin det som industrin efterfrågar. Industrin har varit väldigt tydlig mot oss att vi också ska vara pådrivande. När vi ser att det behövs omställning väntar vi inte på att få en beställning, utan samlar nödvändiga aktörer och gör jobbet, oavsett om det handlar om klimatfrågor, digitalisering eller förbättrad sårbarhet, berättar Pia Sandvik.

– Vi har väldigt mycket arbete med de svenska storföretagen förstås, men vad många inte vet är att mer än en tredjedel av våra uppdrag kommer från små och medelstora företag. Vi möter dem ofta i certifiering och standardarbete eller när de har nytta av våra många testbäddar. Sedan kan vi skräddarsy arbete med stöd i nya produktionsmetoder, vidareutveckling av medarbetare eller innovationer. Ofta saknar de mindre företagen eget kapital till utveckling, men tillsammans kan vi hitta finansiering till exempel från EU.

RISE skulle kunna vara del av att ta större helhetsansvar inom områden där samhället tillsammans måste ställa om

Fokus på offentlig sektors förnyelse

En annan del av RISE arbete är med offentlig sektor. De stora utmaningar samhället står inför idag kännetecknas alla av att det krävs mer gemensamt arbete mellan olika aktörer.

– Ska vi vara världsledande på klimatomställning kan inte statens strukturer och regelverk motverka omställning. Innovation har kanske inte varit det som premierats högst i offentlig sektor, men när vi arbetar med tjänstepersoner och beslutsfattare är intresset stort för sådant som governance innovation. Tillsammans med flera länsstyrelser arbetar RISE för att förbättra tillståndsprocesser. Det kan handla om att handläggning ska gå snabbare eller digitaliseras, men det kan också handla om att det blir tydligt vilka krav som ställs på ansökan så inte ett företag väntar i flera år på besked och först då får veta att det behövs nya handlingar eller samråd, förklarar Pia Sandvik.

Etablerar samverkan mellan näringsliv och samhälle

RISE arbetar också med städer för att förverkliga klimatkontrakt eller andra målsättningar. Då kan RISE vara bollplanket som hjälper till att identifiera vad som behöver göras och hur nya samverkansytor kan skapas mellan näringsliv och offentlig sektor.

– I Skellefteå är vi med och driver Arctic Center of Energy som ska möta det stora kompetensförsörjningsbehov som uppstår av de massiva investeringarna i hållbara lösningar som görs i regionen. Vi använder VR-teknologi som vi tidigare utvecklat med och för fordonsindustrin i Västra Götaland, för att nu möta behovet att vidareutbilda arbetskraft i en helt annan sektor.

– Kompetensförsörjningen är ett av många områden där det är tydligt att det saknas en aktör med ett tydligt helhetsansvar. Universiteten gör sin del och gör det bra, men systemen understödjer inte arbete med livslångt lärande. Likadant är det på andra områden, som fossilfria lösningar eller energiförsörjningen. Varje aktör gör sin del bra, men det krävs att någon försöker se hela terrängen. RISE kan svensk industri, vi är van vid omställningsprocesser och vi har ofta den djupaste tekniska kunskapen. Så tittar jag framåt tror jag att RISE skulle kunna vara del av att ta större helhetsansvar inom områden där samhället tillsammans måste ställa om, slår Pia Sandvik fast.

Pia Sandvik

Kontaktperson

Pia Sandvik

CEO

+46 10 516 62 81

Läs mer om Pia

Kontakta Pia
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.